Snabb leverans
30 dagar ångerrätt
Hälsningskort och presentförpackningar GRATIS

Integritetspolicy

Innehåll

 1. Personuppgiftsansvarig
 2. Ιnsamling, behandling och användning av personuppgifter
 3. Cookies
 4. Webbanalys
 5. Användning av statistik från Jetpack/ Wordpress.com-Stat
 6. Säker dataöverföring
 7. Rätt till tillgång
 8. Radering resp. blockering av uppgifterna
 9. Integritetspolicy för användning av YouTube
 10. Användning av insticksprogram från sociala medier
 11. Onlinereklam
 12. Fler funktioner och uppgifter på vår webbplats
 13. Ändring av vår integritetspolicy

Integritetspolicy och samtycke till användning av uppgifter på webbplatsen magnetix-wellness.com/se

Dataskydd är en fråga om tillit och ditt förtroende är viktigt för oss. Magnetix Wellness GmbH och dess partner respekterar din integritet. För oss är det därför en viktig prioritering att skydda dina personuppgifter och följa alla gällande lagar i samband med insamling, behandling och användning av dessa uppgifter. För att du ska känna dig trygg när du besöker vår webbplats behandlar vi dina personuppgifter endast i enlighet med gällande lagar. Här förklarar vi närmare hur vi samlar in och använder personuppgifter.

Du kan skriva ut eller spara detta dokument med de vanliga funktionerna i din webbläsare (i regel Fil -> Spara som). Dokumentet kan även laddas ned och arkiveras i PDF-format här. För att kunna öppna PDF-filen behöver du gratisprogrammet Adobe Reader (på www.adobe.com) eller liknande program som stöder PDF-formatet.

Genom att godkänna följande integritetspolicy samtycker du till att Magnetix Wellness GmbH, Adam-Opel-Straße 7 -11, 60386 Frankfurt am Main (nedan kallad MAGNETIX) samlar in, behandlar och använder dina personuppgifter under beaktande av gällande dataskyddslagar och bestämmelserna nedan.

1. Personuppgiftsansvarig

Ansvarig enligt artikel 4.7 i EU:s dataskyddsförordning (GDPR ) är

Magnetix Wellness GmbH

Adam-Opel-Straße 7-11
D-60386 Frankfurt am Main
Telefax: +49 (0)69 255189 490
E-post: privacy@magnetix.com

(Se vårt Företagsinformation). Vår personuppgiftsansvarige (CTM-COM GmbH, Moritz Görmann, In den Leppsteinswiesen 14, 64380 Rossdorf, Tyksland) nås på e-postadressen datenschutz@ctm-com.de eller telefonnummer +49 (0)6154 - 57605-111.

Magnetix Wellness GmbH

Adam-Opel-Straße 7-11
D-60386 Frankfurt am Main
Telefax: +49 (0)69 255189 490
E-post: privacy@magnetix.com

Du har följande rättigheter gentemot oss i fråga om dina personuppgifter::

–    Rätt till tillgång,

–    Rätt till rättelse eller radering,

–    Rätt till begränsning av behandling,

–    Rätt till invändning,

–    Rätt till dataportabilitet.

YDu har även rätt att inlämna klagomål gällande vår behandling av dina personuppgifter hos en tillsynsmyndighet

2. Ιnsamling, behandling och användning av personuppgifter

2.1 Personuppgifter

Personuppgifter är uppgifter om personliga eller sakliga förhållanden gällande en specifik eller specificerbar person. Till dessa räknas bland annat ditt namn, ditt telefonnummer, din adress samt alla uppgifter som du uppger i samband med att du registrerar dig eller skapar ett kundkonto. Statistiska uppgifter som vi samlar in när du till exempel besöker vår webbutik och som inte kan kopplas direkt till din person, räknas inte som personuppgifter. Detta kan röra sig till exempel om statistik om vilka sidor på vår webbplats som är särskilt populära eller hur många användare som besöker vissa sidor av Magnetix Wellness GmbH-butiken. Den e-postadress som du har uppgett för oss används uteslutande för egna reklamsyften i form av vårt nyhetsbrev om du har gett ditt uttryckliga samtycke.

När du kontaktar oss via e-post eller ett kontaktformulär sparar vid de uppgifter som du uppger (din e-postadress och ev. ditt namn och ditt telefonnummer) för att kunna svara på dina frågor. De uppgifter som samlas in på detta sätt raderas när de inte längre behövs. Om de måste sparas enligt gällande föreskrifter begränsas istället behandlingen av dem. Nedan hittar du detaljerad information om vilka processer som tillämpas när vi anlitar externa leverantörer för att utföra enskilda funktioner på vår webbplats eller använda dina uppgifter i reklamsyfte. Här hittar du även de fastställda kriterierna för uppgifternas lagringstid.

 

2.2 Kundkonto

För varje kund som registrerar sig hos oss upprättar vi en lösenordsskyddad direkt åtkomst till de kunduppgifter som finns lagrade hos oss (kundkonto). Här hittar du information om slutförda, lagda och nyligen skickade beställningar samt kan hantera dina adressuppgifter, bankuppgifter och nyhetsbrevet. När du registrerar dig för användning av våra personaliserade tjänster samlas vissa personuppgifter in, såsom namn, adress samt kontakt- och kommunikationsuppgifter som telefonnummer och e-postadress. Du är skyldig att behandla personliga inloggningsuppgifter förtroligt och inte göra dem tillgängliga för tredje part. Vi ansvarar inte för missbruk av lösenord, såvida det inte är vi som gjort oss skyldiga till missbruket.

2.3 Insamling, behandling och användning av dina personuppgifter

PDataskydd är en viktig fråga för oss. Insamling, behandling och användning av dina personuppgifter sker därför strikt i enlighet med gällande bestämmelser i den tyska dataskyddslagen Bundesdatenschutzgesetz, den tyska telemedialagen Telemediengesetz och EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Vi samlar in, lagrar och bearbetar dina uppgifter under hela köpprocessen, inklusive eventuella senare garantier för våra servicetjänster, särskilt för kundrådgivning eller produktutvärdering, teknisk administration samt egna marknadsföringssyften. Dina personuppgifter vidarebefordras eller överförs på annat sätt till tredje part endast om detta är nödvändigt för fullgörande av avtal eller fakturering eller om du dessförinnan har gett ditt samtycke till detta. Inom ramen för beställningsprocessen får relevanta leverantörer (t.ex. transport- och logistikföretag, banker) tillgång till nödvändiga uppgifter för att beställningen ska kunna genomföras. Leverantörerna får använda uppgifterna endast för att genomföra sin arbetsuppgift. Uppgifterna får inte användas för andra ändamål och inga av våra leverantörer använder uppgifter för andra ändamål än de avsedda.

För din beställning behöver vi riktiga namn-, adress och betalningsuppgifter. Vi behöver dessutom din e-postadress för att kunna bekräfta att vi tagit emot beställningen samt för att kunna kommunicera med dig. E-postadressen används även för identifiering (kundinloggning). Till e-postadressen skickas även beställnings- och leveransbekräftelser.

Dina personuppgifter raderas såvida de inte måste lagras enligt gällande föreskrifter och om du har begärt radering, om uppgifterna inte längre behövs i det syfte som de sparades eller om det av andra rättsliga skäl inte är tillåtet att lagra dem.

2.4 Användning av dina uppgifter i reklamsyften

Utöver användning av dina personuppgifter på det sätt som beskrivs i punkt 2.3 används dina uppgifter inte i reklamsyften och vidarebefordras inte heller för detta ändamål. Nedan kan du läsa mer om hur du kan prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Du kan när som helst motsätta dig till att dina uppgifter används överhuvudtaget eller för enskilda åtgärder, utan att det uppkommer några andra kostnader utöver grundöverföringskostnaderna. För att avbeställa nyhetsbrevet kan du använda länken för avbeställning direkt i nyhetsbrevet eller skicka ett e-postmeddelande till privacy@magnetix.com. Tänk på att meddelandet gällande avbeställning måste skickas från den e-postadress som används för nyhetsbrevet.

.

2.4.1 Nyhetsbrev

För nyhetsbrevet använder vi metoden double opt-in. För att vi ska skicka vårt nyhetsbrev till dig per e-post måste du då först uttryckligen bekräfta att du vill aktivera tjänsten för nyhetsbrev. Vi kommer i så fall att skicka ett e-postmeddelande till dig där vi ber dig klicka på en länk för att bekräfta att du vill prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Om du vill avbeställa nyhetsbrevet vid en senare tidpunkt kan du göra detta när som helst utan att det uppkommer några andra kostnader utöver grundöverföringskostnaderna. Det enda du behöver göra är att skicka ett skriftligt meddelande till de kontaktuppgifter som anges i punkt 1 (t.ex. e-post, fax, brev). Länken för avbeställning finns självfallet i alla nyhetsbrev.

 

2.5 Loggfiler

När du besöker vår webbplats enbart i informationssyfte, det vill säga utan att du registrerar dig eller överför uppgifter på annat sätt, samlar vi endast in de personuppgifter som din webbläsare överför till vår server. Om du vill utforska vår webbplats samlar vi in följande uppgifter, vilka är tekniskt nödvändiga för att vi ska kunna visa webbplatsen och säkerställa stabilitet och säkerhet (rättsgrund är artikel 6.1 f i GDPR):

–    IP adress

–    Datum och tid för besöket

–    Tidzonsskillnad mot Greenwich Mean Time (GMT)

–    Besökets innehåll (konkret sida)

–    Åtkomststatus/HTTP-statuskod

–    Överförd datamängd

–    Den webbsida från vilken du besöker oss

–    Webbläsare

–    Operativsystem och dess användargränssnitt

–    Språk och version för webbläsarens mjukvara.

Vi utvärderar dessa loggfilsdatasatser i syfte att förbättra våra tjänster och Magnetix-butiken ytterligare samt göra den mer användarvänlig, för att kunna och åtgärda fler snabbare samt för att reglera våra serverkapaciteter. På så sätt kan man exempelvis se vid vilken tid Magnetix-butiken är särskilt populär för att kunna tillhandahålla lämplig datavolym och så att kunderna genomföra sina inköp snabbare. Genom att analysera loggfilerna kan vi även snabbare upptäcka och åtgärda eventuella fel i Magnetix-butiken.

 

Invända mot eller återkalla samtycke till behandling av personuppgifter

(1) Om du har gett ditt samtycke till att dina uppgifter behandlas, kan du återkalla det när som helst. Om du gör en sådan återkallelse kommer detta att påverka huruvida databehandlingen av dina personuppgifter är tillåten eller inte.

(2) Om behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på en intresseavvägning kan du invända mot behandlingen. Detta är fallet i synnerhet när behandlingen inte är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig, såsom visas i beskrivningen av funktionerna nedan. När du utövar din rätt till invändning ber vi dig ange orsakerna till varför du inte vill att vi ska behandla dina uppgifter på det sätt som sker. Om invändningen är motiverad kontrollerar vi omständigheterna och kommer antingen att avbryta resp. anpassa behandlingen eller framlägga våra tvingande legitima intressen, på grundval av vilka vi fortsätter behandlingen.

(3) Du kan självklart när som helst invända mot att dina personuppgifter behandlas för marknadsföring eller dataanalys. Du kan informera oss om att du invänt mot användning av dina personuppgifter för marknadsföring under följande kontaktuppgifter:

 

Magnetix Wellness GmbH

Adam-Opel-Straße 7-11
60386 Frankfurt am Main
Telefax: +49 (0)69 255189 490
E-post: privacy@magnetix.com

 

3. Cookies

Du behöver inte godkänna cookies för att besöka vår webbplats. Tänk dock på att varukorgsfunktionen och beställning av produkter endast kräver att du godkänner cookies.

3.1 Vad är cookies?

Cookies och flash cookies är små filer som sparas på din databärare och som lagrar vissa inställningar och uppgifter för utbyte med vårt system via din webbläsare. Man skiljer mellan två olika typer av cookies. Så kallade sessionscookies, som raderas så fort du stänger din webbläsare och tillfälliga/permanenta cookies, som sparas under en längre tid eller permanent på din databärare. Användningen av cookies hjälper oss att anpassa vår webbplats till dina behov och att underlätta användningen av den, eftersom vissa uppgifter som du matar in sparas så att du inte behöver uppge dem fler gånger.

3.2 Vilken typ av cookies använder Magnetix?

De flesta av de cookies som vi använder raderas automatiskt från din hårddisk när du stänger din webbläsare (slut på session, därav namnet sessionscookies). Sessionscookies behövs till exempel för att varukorgsfunktionen ska upprätthållas även om du växlar mellan sidor. Vi använder även cookies som sparas på din hårddisk. När du besöker vår webbplats igen identifierar systemet då automatiskt att du redan har varit här och vilka uppgifter och inställningar som du föredrar. Dessa tillfälliga och även permanenta cookies (lagringstid 1 månad till 10 år) sparas på din webbplats och raderas automatiskt efter den föreskrivna tiden. Särskilt dessa cookies bidrar till att göra vår webbplats användarvänligare, effektivare och säkrare. Tack vare dessa filer kan du till exempel visas information anpassad till dina intressen när du besöker webbplatsen. Det enda syftet med dessa cookies är att göra det möjligt för oss att anpassa vår webbplats till våra kunders behov och underlätta användningen av den.

3.3 Vilka uppgifter sparas i cookies?

I de cookies som används av Magnetix Wellness GmbH sparas inga personuppgifter. Våra cookies kan därmed inte kopplas till någon specifik person. När en cookie aktiveras tilldelas den ett identifikationsnummer. Detta identifikationsnummer kan aldrig kopplas till dina personuppgifter. En koppling mellan ditt namn, din IP-adress och liknande uppgifter kan aldrig ske. Med hjälp av cookies-tekniken samlar vi endast in anonymiserad information om till exempel vilka sidor av vår butik som har besöks, vilka produkter som visats eller dylikt.

3.4 Vad är onsite targeting?

På webbplatsen för Magnetix Wellness GmbH samlar vi med hjälp av cookie-teknik in uppgifter för optimering av vår marknadsföring och hela vårt onlineutbud. Dessa uppgifter används inte för att identifiera dig personligen utan endast för att genomföra anonyma utvärderingar av användningen av webbplatsen. Dina uppgifter sammanförs aldrig med de personuppgifter som finns sparade hos oss. Med denna teknik kan vi erbjuda dig reklam och särskilda erbjudanden vars innehåll baseras på den information som samlats in i samband med Clickstream-analysen (till exempel reklam som baseras på att användaren endast tittat på sportskor under de senaste dagarna). På så sätt vill vi utforma göra vår webbplats så tilltalande som möjligt för dig och erbjuda dig reklam som motsvarar dina intressen.

3.5 Retargeting

På vår webbplats används så kallade retargeting-tekniker. På så sätt vill vi göra vår webbplats ännu intressantare för dig. Med hjälp av denna teknik kan bädda in reklam på våra partners webbplatser, vilken riktar sig till användare som redan visat intresse för vår butik och våra produkter. Vi är övertygade om att personanpassad, intressespecifik reklam oftast är intressantare för användaren än reklam som inte baseras på personliga intressen. Visning av denna typ av reklam på våra partners webbplatser sker på grundval av en cookie-teknik och en analys av tidigare användarmönster. Denna typ av reklam sker helt anonymt. Inga personuppgifter samlas in och användarprofiler förs aldrig samman med dina personuppgifter.

3.6 Hur kan jag förhindra att cookies sparas?

Du kan ställa in i din webbläsare att cookies endast ska sparas om du godkänner detta. Om du vill acceptera cookies från Magnetix men inte från våra tjänsteleverantörer och partner kan du välja alternativet ”Blockera endast cookies från tredje part”.

I menyraden i din webbläsare får du i regel via hjälpfunktionen information om hur du kan avvisa nya cookies eller avaktivera befintliga cookies.

We recommend fully logging out of any jointly-used computers that are set to accept cookies and flash cookies.

4. Webbanalys

Vi använder oss av så kallade tracking-tekniker för att ständigt förbättra och optimera våra tjänster. Inom ramen för detta används även tjänster från Google Analytics & Hotjar.

Integritetspolicy för användning av Google Analytics

(1)     ) På den här webbplatsen används Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. (nedan kallad Google). Google Analytics använder så kallade cookies, små textfiler som sparas på din dator för att vi ska kunna analysera hur du använder webbplatsen. Informationen som skapas genom dessa cookies om hur du använder webbplatsen överförs i regel till en av Googles servrar i USA där den lagras. Om IP-anonymisering är aktiv på denna webbplats, kommer Google dock först att korta av din IP-adress inom EU-länderna och andra avtalsländer i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en av Googles servrar i USA där den kortas av. I uppdrag av webbplatsens operatör använder Google dessa uppgifter för att utvärdera hur du använder webbplatsen, skapa rapporter om användarnas aktiviteter och erbjuda ytterligare tjänster som har med användningen av webbplatsen och internet att göra åt webbsideoperatören.

(2)     Den IP-adress som din webbläsare överför inom ramen för Google Analytics sammanförs aldrig med andra uppgifter hos Google.

(3)     Du kan blockera lagringen av cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Tänk dock på att du i så fall kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen fullt ut. Du kan dessutom hindra att de uppgifter som genereras via cookies och som gäller din användning av webbplatsen (inkl. din IP-adress) överförs och bearbetas av Google, genom att ladda ned och installera pluginprogrammet för din webbläsare som du hittar under denna länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=se.

(4)     ) På den här webbplatsen används Google Analytics med utökningen ”_anonymizeIp()”. Detta innebär att IP-adresser bearbetas i nedkortat format så att de inte kan kopplas till en specifik individ. Om de personuppgifter som samlats in kan kopplas till dig personligen kommer denna koppling alltså omedelbart att elimineras och personuppgifterna raderas genast.

(5)     Vi använder Google Analytics för att kunna analysera användningen av vår webbplats och förbättra webbplatsen kontinuerligt. Med hjälp av den statistik som vi tar fram kan vi förbättra innehållet på webbplatsen och göra den intressantare för dig som användare. För de undantagsfall då personuppgifter överförs till USA rättar sig Google efter bestämmelserna i EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Rättsgrund för användning av Google Analytics är artikel 6.1 f i GDPR.

(6)     Den externa leverantörens uppgifter: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, fax: +353 (1) 436 1001. Användarvillkor: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, Översikt om dataskydd: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, Integritetspolicy:http://www.google.com/analytics/terms/us.html, data protection overview: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en, and Google's Privacy Policy: https://policies.google.com/privacy.

 

Närmare information om hantering av användaruppgifter hos Google Analytics finns i integritetspolicyn från Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

Behandling av orderuppgifter

Vi har slutit ett avtal om behandling av orderuppgifter med Google och följer de stränga föreskrifterna från de tyska dataskyddsmyndigheterna fullt ut vid användning av Google Analytics.

Hotjar

På vår webbplats använder vi "Hotjar", en webbanalystjänst från Hotjar Ltd., Nivå 2, St Julians affärscentrum, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta (nedan kallat "Hotjar").Hotjar använder bland annat kakor, dvs små textfiler, som sparas lokalt i cache för din webbläsare på din enhet och som möjliggör en analys av din användning av vår webbplats, såväl som en så kallad Tracking Code. De cookies som Hotjar använder är lagrade på din enhet under olika längder, vissa bara under ditt besök, några 365 dagar. Informationen som samlas in på detta sätt överförs till Hotjar på en server i Irland och lagras där. Tracking Coden  samlar in följande information: Enhetsberoende data som samlas in av din slutenhet och din webbläsare:

 • Enhetens IP-adress (samlas in och sparas i anonymt format)
 • E-postadress inklusive ditt för- och efternamn, i den mån du har gjort den tillgänglig för oss via vår webbplats
 • Skärmstorlek på din enhet
 • Enhetstyp och webbläsarinformation
 • Geografiska data (endast land)
 • Språk som används för att visa vår webbplats
 • användarinteraktioner
 • Muskommandon (rörelse, position och klick)
 • tangenttryckningar

Logg data som automatiskt används av vår server när du använder Hotjar::

 • Hänvisande domän
 • Besökta webbplatser
 • Geografiska data (endast land)
 • Språk som används för att visa vår webbplats
 • Datum och tid för åtkomst

Hotjar använder denna information för att utvärdera din användning av vår webbplats, Samla rapporter om användning och tillhandahålla andra tjänster relaterade till utvärderingen av vår webbplats. Hotjar använder också tredje parts tjänster (t.ex. Google Analytics och Optimizely) för att tillhandahålla tjänster). Dessa tredjepartsföretag kan spara eller på annat sätt bearbeta information som din webbläsare skickar när du besöker vår webbplats (eventuellt också IP-adressen).

Vi använder Hotjar för att analysera användningen av vår webbplats och kontinuerligt förbättra individuella funktioner och erbjudanden såväl som användarupplevelsen. Genom den statistiska utvärderingen av användarnas beteende kan vi förbättra vårt erbjudande och göra det mer intressant för dig som användare. Detta är också vårt legitima intresse av att behandla ovanstående uppgifter av tredje part. Den rättsliga grunden är artikel 6 punkt 1 meningen 1 lit. f) GDPR.

Hotjar erbjuder alla användare möjligheten att förhindra användning av Hotjar-verktyget med hjälp av en "Do Not Track-Headers", så att ingen information om besöket på respektive webbplats registreras. Detta är en inställning som alla aktuella webbläsare stöder i nuvarande versioner. Din webbläsare skickar en begäran till Hotjar för att inaktivera spårning av respektive användare. Om du använder den här webbplatsen med olika webbläsare / datorer måste du ställa in " Do Not Track-Headers " för var och en av dessa webbläsare / datorer separat.

Detaljerade instruktioner med information om din webbläsare finns på:

https://www.hotjar.com/opt-out

Mer information om Hotjar Ltd. och om Hotjar-verktyget du kan hitta på:

https://www.hotjar.com

Hotjar Ltd.s integritetspolicy Kan hittas på:

https://www.hotjar.com/privacy

 

5. Användning av statistik från Jetpack/ Wordpress.com-Stats

(1)     1) På denna webbplats använder vi webbanalystjänsten Jetpack (f.d. WordPress.com-Stats) för att kunna analysera användningen av vår webbplats och förbättra webbplatsen kontinuerligt. Med hjälp av den statistik som vi tar fram kan vi förbättra innehållet på webbplatsen och göra den intressantare för dig som användare. Dessutom använder vi ett system för åtgärder för skydd av webbplatsens säkerhet, till exempel identifiering av angrepp eller virus. För de undantagsfall då personuppgifter överförs till USA rättar sig Automattic Inc efter bestämmelserna i EU-US Privacy Shield, https https://www.privacyshield.gov. Rättsgrund för användning av Jetpack är artikel 6.1 f i GDPR.

(2)     För denna analys sparas cookies (se punkt 3) på din dator. De uppgifter som samlats in på detta sätt sparas på en server i USA. Om du blockerar cookies ska du tänka på att du kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats. Du kan förhindra lagringen av cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare eller genom att trycka på ”Click here to Opt-out” på http://www.quantcast.com/opt-out http://www.quantcast.com/opt-out.

(3)     På denna webbplats används Jetpack med en utökning, med hjälp av vilken IP-adressen förkortas direkt efter att de samlats in så att de inte kan kopplas till personer.

(4)     Den externa leverantörens uppgifter: Automattic Inc., 60 29 th Street #343, San Francisco, CA 94110–4929, USA, https://automattic.com/privacy, samt uppgifter till trackingteknikens tredjepartsleverantör: Quantcast Inc., 201 3 rd St, Floor 2, San Francisco, CA 94103–3153, USA, https://automattic.com/privacy and of the third-party tracking technology provider: Quantcast Inc., 201 3 rd St, Floor 2, San Francisco, CA 94103–3153, USA, https://www.quantcast.com/privacy.

 

6. Säker dataöverföring

På vår webbplats överförs personuppgifter säkert i krypterad form. Detta gäller för beställningar och kundinloggning. I detta sammanhang använder vi oss av kodningssystemet SSL (Secure Socket Layer). Absolut säkerhet kan aldrig garanteras. Vi skyddar dock vår webbplats och övriga system genom tekniska och organisatoriska åtgärder mot förlust, förstörelse, åtkomst, ändring eller spridning av dina uppgifter av obehöriga personer.

7. Rätt till tillgång

Under the Enligt dataskyddsförordningen har våra kunder bland annat rätt att gratis få tillgång till sina sparade uppgifter samt rätt att korrigera, spärra eller radera uppgifterna.

Vi fäster största vikt vid skyddet av dina personuppgifter. För att dina personuppgifter inte ska lämnas ut till tredje part ska du skicka din förfrågan via e-post eller post med en entydig identifiering av din person till följande adress:

Magnetix Wellness GmbH

Adam-Opel-Straße 7-11
60386 Frankfurt am Main, Germany
Fax: +49 (0)69 255189 490
Email: privacy@magnetix.com

 

8. Radering resp. blockering av uppgifterna

Vi behandlar personuppgifter i enlighet med principen om undvikande av data och dataminimering. Det innebär att dina personuppgifter endast sparas så länge som detta är nödvändigt för de ändamål som specificeras här eller som föreskrivs i enlighet med gällande lagstadgade lagringsfrister. När respektive ändamål inte lägre är aktuellt respektive när fristerna har gått ut spärras eller raderas uppgifterna rutinmässigt och i enlighet med gällande bestämmelser.

9. Integritetspolicy för användning av YouTube

1)       På vår webbplats har vi bäddat in YouTube-videor som finns sparade på http://www.YouTube.com och som kan spelas upp direkt från vår webbplats. Alla videor är inbäddade i ”utökat dataskyddsläge”, vilket innebär att inga uppgifter om dig som användare överförs till YouTube om du inte spelar upp videorna. Först när du spelar upp videorna överförs de uppgifter som anges i punkt 2. Vi kan inte påverka denna dataöverföring.

2)       När du besöker webbplatsen får YouTube information om att du har öppnat respektive undersidor på vår webbplats. De uppgifter som anges i punkt 3 i denna policy samlas i detta fall in. Detta sker oberoende av om du har ett användarkonto hos YouTube som du har loggat in på eller om du inte har ett sådant konto. Om du är inloggad hos Google tilldelas dina uppgifter direkt till ditt konto. Om du inte vill att uppgifterna ska kunna tilldelas din profil hos YouTube måste du logga ut innan du trycker på knappen. YouTube sparar dina uppgifter som användarprofil och använder dem för marknadsföring, marknadsforskning och/eller behovsanpassad utformning av sin webbplats. Sådan utvärdering sker i synnerhet (även för ej inloggade användare) för att du ska kunna få behovsanpassad reklam och för att andra användare i det sociala nätverket ska få information om dina aktiviteter på vår webbplats. Du har rätt att motsätta dig skapandet av denna typ av användarprofiler. Tänk på att du måste vända dig till YouTube för att utöva denna rätt.

3)       Mer information om vilka uppgifter YouTube samlar in och i vilket syfte får du i integritetspolicyn. Här hittar du även mer information om dina rättigheter och vilka inställningar du kan göra för att skydda din integritet: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google behandlar personuppgifter även i USA och rättar sig efter bestämmelserna i EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

10. Användning av insticksprogram från sociala medier

1)       Vi använder för närvarande följande insticksprogram från sociala medier: Facebook, Google+, Twitter, Xing, T3N, LinkedIn, Flattr. I detta sammanhang använder vi den så kallade två-klicks-lösningen. Det betyder att när du besöker våra sidor så överförs till en början aldrig några personuppgifter till leverantörerna av insticksprogrammen. Du känner igen ett insticksprograms leverantör på markeringen vid rutan ovanför dennes begynnelsebokstav eller loggan. Vi erbjuder dig möjligheten att kommunicera med insticksprogrammets leverantör direkt via knappen. Endast när du klickar på och därmed aktiverar det markerade fältet får insticksprogrammets leverantör information om att du har varit på respektive sida av vår webbplats. De uppgifter som anges i punkt 3 i denna policy samlas i detta fall in. Hos Facebook och Xing kommer IP-dressen, enligt respektive leverantör i Tyskland, att anonymiseras direkt efter insamling. När du aktiverar ett insticksprogram överförs alltså dina personuppgifter till respektive leverantör (amerikanska leverantörer i USA) och sparas där. Eftersom insticksprogrammets leverantör genomför datainsamlingen främst med hjälp av cookies rekommenderar att vi att du raderar alla cookies via din webbläsares säkerhetsinställningar innan du klickar på den gråtonade rutan.

2)       Vi har ingen påverkan på de insamlade uppgifterna och deras behandling och vi känner heller inte till omfattningen av insamlingen, syftet med behandlingen eller lagringsperioden. Vi vet inte heller om insticksprogrammets leverantör raderar uppgifterna.

3)       Insticksprogrammets leverantör sparar dina uppgifter som användarprofil och använder dem för marknadsföring, marknadsforskning och/eller behovsanpassad utformning av sin webbplats. Sådan utvärdering sker i synnerhet (även för ej inloggade användare) för att du ska kunna få behovsanpassad reklam och för att andra användare i det sociala nätverket ska få information om dina aktiviteter på vår webbplats. Du har rätt att invända mot skapandet av denna typ av användarprofiler. Tänk på att du måste vända dig till respektive leverantör för att utöva denna rätt. Med insticksprogrammen erbjuder vi dig möjlighet att interagera med de sociala nätverken och med andra användare. På så sätt vill vi förbättra våra webbplats och göra den intressantare för dig som användare. Rättsgrund för användning av insticksprogram är artikel 6.1 f i GDPR.

4)       Vidarebefordran av uppgifter sker oavsett om du har ett konto och är inloggad hos insticksprogrammets leverantör eller inte. Om du är inloggad hos insticksprogrammets leverantör kommer dina lagrade uppgifter hos oss att direkt kunna koppas till ditt konto hos denna leverantör. När du klickar på den aktiverade knappen och till exempel länkar sidan, sparar insticksprogrammets leverantör även denna information i ditt användarkonto och gör den offentligt tillgänglig för dina kontakter. Vi rekommenderar att du loggar ut när du har besökt ett socialt medium och särskilt innan du aktiverar knappen, för att undvika att insticksprogrammets leverantör kan koppla uppgifterna till din profil.

5)       Mer information om vilka uppgifter insticksprogrammets leverantör samlar in och i vilket syfte får du i respektive leverantörs integritetspolicy nedan. Här hittar du även mer information om dina rättigheter och vilka inställningar du kan göra för att skydda din integritet.

6)       Adresser för respektive leverantör och URL till deras integritetspolicyer:

(1)     [Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications and http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook subjected itself to the EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Fansida på Facebook

- Vi har en egen fansida på Facebook på adressen https://www.facebook.com/magnetix.wellness.sverige/. TSidan och dess tekniska funktioner tillhandahålls av Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland.

- Vi behandlar personuppgifter från vår Facebook-fansida på grundval av våra berättigade intressen enligt artikel 6.1 f i GDPR, för att informera om våra produkter och kommunicera med aktiva kunder, intressenter och användare. När du besöker fansidan gäller Facebooks affärsvillkor och dataskyddsbestämmelser, vilka vi inte kan påverka. Dina personuppgifter kan i detta fall behandlas även utanför EU. Facebooks integritetspolicy finns på https://www.facebook.com/about/privacy/update https://www.facebook.com/about/privacy/update.

- Facebook har huvudansvaret enligt GDPR för behandling av statistiska data och kommer att uppfylla alla skyldigheter i GDPR gällande behandling av statistiska data (bland annat artikel 12 och 13 GDPR, artikel 15–22 i GDPR och artikel 32–34 i GDPR). Facebook kommer dessutom att ställa det viktigaste ur sitt tillägg för sidstatistik (available at: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum) till berörda personers förfogande.

- Facebooks personuppgiftsansvarige kan nås via kontaktformuläret på https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970.

(2)     Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, California 94043, USA; https://policies.google.com/privacy. Google rättar sig efter bestämmelserna, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

(3)     Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy. Twitter rättar sig efter bestämmelserna EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

(4)     Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, Germany; http://www.xing.com/privacy.

(5)     T3N, yeebase media GmbH, Kriegerstr. 40, 30161 Hanover, Germany; https://t3n.de/store/page/datenschutz.

(6)     LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA; http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn rättar sig efter bestämmelserna, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

(7)     Flattr Network Ltd. med säte i 2 nd Floor, White bear yard 114A, Clerkenwell Road, London, Middlesex, England, EC1R 5DF, Storbritannien; https://flattr. com/privacy https://flattr.com/privacy.]

 

11. Onlinereklam

Användning av Google AdWords Conversion

1)       Vi använder funktioner från Google Adwords för att med hjälp av reklam (s.k. Google Adwords) på externa webbplatser göra användare uppmärksamma på våra tjänster. Baserat på uppgifter från reklamkampanjerna kan vi fastställa hur framgångsrika enskilda åtgärder har varit. Detta gör vi i syfte att visa dig reklam som är intressant för dig, göra vår webbplats intressantare för dig och att uppnå en rättvis beräkning av marknadsföringskostnader.

2)       Google tillhandahåller sådan reklam via en så kallad ”ad server”. I detta syfte använder vi ad server-cookies med hjälp av vilka specifika parametrar för bedömning av framgång, såsom visning av annonser eller klicks av användare, kan mätas. Om du besöker vår webbplats via en Google-annons sparar Google Adwords en cookie på din dator. Denna cookie är i regel endast aktiv i 30 dagar och används inte för att identifiera dig personligen. Som analysvärden sparas med denna cookie i regel en unik cookie-ID, antal ad impressions per placering (frequency), senaste impression (relevant för post-view-conversions) samt opt-out-information (om användaren inte längre vill få viss information).

3)       Dessa cookies gör det möjligt för Google att identifiera din webbläsare. Om en användare besöker specifika sidor hos en Adwords-kund och den cookie som sparats på användarens dator ännu inte har gått ut, kan Google och kunden se att användaren har klickat på annonsen och vidarebefordrats till denna sida. Varje Adwords-kund tilldelas en annan cookie. Cookies kan därmed inte spåras via Adwords-kunders webbplatser. Vi själva samlar inte in och behandlar inga personuppgifter i samband med nämnda marknadsföringsåtgärder. Vi får endast statistiska utvärderingar av Google. Med hjälp av dessa utvärderingar kan vi identifiera vilka av våra marknadsföringsåtgärder som är särskilt effektiva. Vi erhåller inga fler uppgifter som härrör ur användningen av marknadsföringsmaterial, i synnerhet kan vi inte identifiera några användare med hjälp av dessa uppgifter.

4)       De marknadsföringsverktyg som används gör att din webbläsare automatiskt upprättar en direkt anslutning med Googles server. Vi kan inte påverka i vilken omfattning och för vilka ändamål de uppgifter som samlas in av Google med detta verktyg används. Vi tillhandhåller dig därför aktuellt tillgänglig information: Med hjälp av AdWords Conversion får Google information om att du har besökt respektive del av vår webbplats eller klickat på någon av våra annonser. Om du har registrerat dig för en tjänst från Google kan Google tilldela besöket till ditt konto. Även om du inte är registrerad eller inloggad hos Google kan leverantören ta reda på och lagra din IP-adress.

5)       Du kan undvika att delta i denna typ av spårning på följande sätt: a) Du kan ändra inställningarna i din webbläsare, till exempel kan du blockera cookies från tredje part för att inte längre få annonser från externa leverantörer b) Du kan avaktivera cookies för conversion tracking genom att ställa in din webbläsare så att cookies från domänen ”www.googleadservices.com” blockeras, https://www.google.de/settings/ads www.googleadservices.com" or by visiting https://adssettings.google.com, Denna inställning raderas när du raderar dina cookies. c) Du kan avaktivera intressebaserade annonser från leverantörer som ingår i självregleringskampanjen ”About ads” via länken http://www.aboutads.info/choices. Denna inställning raderas när du raderar dina cookies. d) Du kan ställa in en permanent avaktivering i webbläsarna Firefox, Internet Explorer eller Google Chrome under länken http://www.aboutads.info/choices, http://www.google.com/settings/ads/plugin. Tänk på att du i så fall eventuellt inte kan använda alla funktioner på denna webbplats i full utsträckning

6)       Rättsgrund för behandlingen av dina uppgifter är artikel 6.1 f i GDPR. Mer information om dataskydd hos Google finns här: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy och https://services.google.com/sitestats/de.html. Du kan även besöka webbplatsen för Network Advertising Initiative (NAI) på http://www.networkadvertising.org. Google rättar sig efter bestämmelserna i EU-US-Privacy-Shield https://policies.google.com/privacy and https://services.google.com/sitestats/en.html. Alternatively, you may visit the website of the Network Advertising Initiative (NAI) at http://www.networkadvertising.org. Google subjected itself to the EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

Remarketing

Vid sidan av Adwords Conversion använder vi applikationen Google Remarketing som är en metod för återannonsering. När du har besökt vår webbplats gör denna funktion att annonser från oss visas för dig när du sedan surfar på andra sidor. Detta sker med hjälp av cookies som sparats på din webbplats och som Google använder för att registrera och analysera ditt användarmönster på olika webbplatser. På så sätt kan Google identifiera att du redan har besökt vår webbplats. De uppgifter som samlas in i samband med remarketing förs enligt Google inte samman med personuppgifter som eventuellt samlats in av Google. Enligt Google pseudonymiseras dessutom de uppgifter som samlas in för remarketing.

DoubleClick by Google

1)       På denna webbplats används även marknadsföringsverktyget DoubleClick by Google. DoubleClick använder sig av cookies för att visa annonser som är relevanta för användare, förbättra rapporterna om kampanjers genomslag eller för att förhindra att användare visas samma annonser flera gånger. Via en cookie-ID registrerar Google vilka annonser som ska visas i vilka webbläsare och kan på så sätt förhindra att annonserna visas upprepade gånger. Med hjälp av cookie-IDs kan DoubleClick utöver detta registrera så kallade conversions som är kopplade till annonsförfrågningar. Detta är till exempel fallet när en användare ser an DoubleClick-annons och senare besöker butiken och köper en vara från samma webbläsare. Enligt Google innehåller DoubleClick-cookies inga personuppgifter.

2)       YDe marknadsföringsverktyg som används gör att din webbläsare automatiskt upprättar en direkt anslutning med Googles server. Vi kan inte påverka i vilken omfattning och för vilka ändamål de uppgifter som samlas in av Google med detta verktyg används. Vi tillhandhåller dig därför aktuellt tillgänglig information: Med hjälp av DoubleClick får Google information om att du har besökt respektive del av vår webbplats eller klickat på någon av våra annonser. Om du har registrerat dig för en tjänst från Google kan Google tilldela besöket till ditt konto. Även om du inte är registrerad eller inloggad hos Google kan leverantören ta reda på och lagra din IP-adress.

3)       Du kan undvika att delta i denna typ av spårning på följande sätt: a) Du kan ändra inställningarna i din webbläsare, till exempel kan du blockera cookies från tredje part för att inte längre få annonser från externa leverantörer b) Du kan avaktivera cookies för conversion tracking genom att ställa in din webbläsare så att cookies från domänen ”www.googleadservices.com” blockeras, https://www.google.de/settings/ads. Denna inställning raderas när du raderar dina cookies. c) Du kan avaktivera intressebaserade annonser från leverantörer som ingår i självregleringskampanjen ”About ads” via länken http://www.aboutads.info/choices. Denna inställning raderas när du raderar dina cookies. d) Du kan ställa in en permanent avaktivering i webbläsarna Firefox, Internet Explorer eller Google Chrome under länken http://www.google.com/settings/ads/plugin. Tänk på att du i så fall eventuellt inte kan använda alla funktioner på denna webbplats i full utsträckning https://www.doubleclickbygoogle.com/ and http://support.google.com/adsense/answer/2839090 and for Google's privacy policy: https://policies.google.com/privacy. Alternatively, you may visit the website of the Network Advertising Initiative (NAI) at http://www.networkadvertising.org. Google subjected itself to the EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Rättsgrund för behandlingen av dina uppgifter är artikel 6.1 f i GDPR. Mer information om DoubleClick by Google finns på https://www.google.de/doubleclick och http://support.google.com/adsense/answer/2839090. Allmän information om dataskydd hos Google finns på https://www.google. de/intl/de/policies/privacy. Du kan även besöka webbplatsen för Network Advertising Initiative (NAI) på http://www.networkadvertising.org. Google rättar sig efter bestämmelserna i EU-US-Privacy-Shield

 

Facebook Custom Audiences

1)       TPå denna webbplats används remarketingfunktionen ”Custom Audiences” från Facebook Inc. (”Facebook”). Med hjälp av denna kan användare av webbplatsen inom ramen för sitt besök på det sociala nätverket Facebook eller på andra webbplatser som använder metoden få intressebaserade annonser (Facebook-Ads) visade. Detta gör vi i syfte att visa dig reklam som är intressant för dig, göra vår webbplats intressantare för dig.

2)       De marknadsföringsverktyg som används gör att din webbläsare automatiskt upprättar en direkt anslutning med Facebooks server. Vi kan inte påverka i vilken omfattning och för vilka ändamål de uppgifter som samlas in av Facebook med detta verktyg används. Vi tillhandhåller dig därför aktuellt tillgänglig information: Med hjälp av Facebook Custom Audiences får Facebook information om att du har besökt respektive del av vår webbplats eller klickat på någon av våra annonser. Om du har registrerat dig för en tjänst från Facebook kan Facebook koppla besöket till ditt konto. Även om du inte är registrerad eller inloggad hos Facebook kan leverantören ta reda på och lagra din IP-adress och andra identifieringsuppgifter.

3)       Funktionen ”Facebook Custom Audiences” kan avaktiveras [här och] för inloggade användare på https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#.

4)       Rättsgrund för behandlingen av dina uppgifter är artikel 6.1 f i GDPR. Mer information om databehandling hos Facebook finns på https://www.facebook.com/about/privacy.

 

12. Fler funktioner och uppgifter på vår webbplats

 

1)   Utöver ren information innehåller vår webbplats olika tjänster som du kan utnyttja vid intresse. I så fall måste du i regel ange fler personuppgifter som vi använder för att tillhandahålla respektive tjänst. Dessa uppgifter omfattas av ovan nämnda principer för databehandling.

2)   Vi använder oss delvis av externa leverantörer för att behandla dina uppgifter. Dessa har valts ut och tillsatts noggrant, är bundna till våra anvisningar och kontrolleras med jämna mellanrum.

3)   Dina personuppgifter kan dessutom vidarebefordras till tredje part när vi anordnar kampanjer och tävlingar, sluter avtal eller genomför liknande tjänster tillsammans med våra partner. Mer information om detta får du om du uppger dina personuppgifter eller i beskrivningen av erbjudandet nedan.

4)   Om våra leverantörer eller partner har sitt säte i ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) får du information om konsekvenserna av detta i beskrivningen av erbjudandet.

Livechat

På denna webbplats används appen ”drift.com” för att erbjuda besökarna möjligheten till livechat.

När du anger uppgifter i kontaktsyfte (t.ex. namn, e-postadress) sparas dessa på servarna hos drift.com i USA. Dessutom kan vi även spara personuppgifter som härrör från chatkommunikationen (rättsgrund art. 6.1 f i GDPR).

De uppgifter som samlas in på detta sätt raderas när de inte längre behövs. Om de måste sparas enligt gällande föreskrifter begränsas istället behandlingen av dem.

drift.com är certifierad enligt ”EU-US-Privacy-Shield”. ”Privacy-Shield” är en överenskommelse mellan Europeiska Unionen (EU) och USA som ska säkerställa att europeiska dataskyddsstandarder beaktas även i USA.

https://www.privacyshield.gov/participant_search

Mer information finns i integritetspolicyn hos drift.com:

https://www.drift.com/privacy-policy/

För att vi ska kunna ta kontakt med dig måste du ge ditt samtycke till att dina uppgifter behandlas. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Skicka återkallelsen till privacy@magnetix.com.

Ingående av ett databehandlingsavtal 

Vi har ingått ett så kallat databehandlingsavtal med drift.com där drift.com förpliktar sig att skydda våra kunders uppgifter och att inte vidarebefordra dem till tredje part.

13. Ändring av vår integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att anpassa denna integritetspolicy med jämna mellanrum för att den ska uppfylla gällande rättsliga krav eller för att omsätta ändringar i våra tjänster i integritetspolicyn, till exempel om nya tjänster införs. Vid ditt nästa besök gäller då den nya integritetspolicyn.

Senast betraktad

Dina Magnetix fördelar

SNABB
LEVERANS

Beställ senast kl.12.00
Ditt paket är klart för leverans
samma dag

30 DAGAR
ÅNGERRÄTT

Övertyga dig om våra speciella produkter.

SÄKER OCH
TRYGG BETALNING

Välj mellan betalningsmetoderna: Paypal eller kreditkort!

Grusskarte

Hälsningskort och
presentförpackningar GRATIS

Hälsningskort och presentförpackningstjänst GRATIS