Snabb leverans
30 dagar ångerrätt
Hälsningskort och presentförpackningar GRATIS

Ångerrätt

§ 4. Ångerrätt för konsumenter enligt § 13 i BGB

Kunden har rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar utan att behöva ange orsak. Ångerfristen är 14 dagar från och med det datum då du eller någon tredje part, dock ej transportföretaget, som du anger, tar varan i fysisk besittning. För att ångra köpet av en vara ska du underrätta oss (Magnetix Wellness GmbH, Adam-Opel-Straße 7-11, 60386 Frankfurt a.M., telefon: +46 (0)8 - 408 388 27, Fax: +49 (0)69 255189490, e-post: sverigeinfo@magnetix-wellness.com) om ditt beslut att frånträda avtalet i form av en tydligt formulerad förklaring (t.ex. brev, fax eller e-postmeddelande). Du kan använda bifogad ångerblankett, men detta är inte obligatoriskt

Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du sänt i väg meddelandet om att du vill utnyttja din ångerrätt innan fristen har gått ut.

Om du utnyttjar din ångerrätt

Om du frånträder detta avtal kommer vi att återbetala alla belopp som du har betalat in till oss, inklusive leveransavgifter (med undantag av de extra avgifter som tillkommer om du väljer ett annat leveranssätt än det billigaste standardleveranssättet som vi erbjuder). Återbetalning kommer att ske omedelbart och senast inom 14 dagar från den dag vi tar emot meddelandet om att du ångrar ditt köp. Återbetalning kommer att ske med det betalningssätt som du betalade med, såvida inget annat avtalats uttryckligen; vi tar aldrig ut några avgifter i samband med återbetalning. Vi kan hålla inne med återbetalningen tills vi har mottagit den returnerade varan eller tills du kan intyga att du har skickat tillbaka varan, beroende på vilket som inträffar först.

Varan ska returneras senast inom 14 dagar från den dag då vi tar emot meddelandet om att du ångrar ditt köp. Fristen ska anses ha iakttagits om du skickar iväg varan innan denna tid har gått ut. Vi står för de omedelbara returkostnaderna.

Kunden ska bara hållas ansvarig för eventuell värdeförlust hos varan, om denna värdeförlust beror på att varan hanterats på ett annat sätt än vad som är nödvändigt för att förvissa sig om varornas beskaffenhet, egenskaper och funktion.

Standardångerblankett

(Fyll i följande blankett och skicka den till oss om du vill ångra ditt köp)

Magnetix Wellness GmbH
Adam-Opel-Straße 7-11
60386 Frankfurt a.M.
Tyskland

Fax: +49 69 255189490
E-Mail: sverigeinfo@magnetix-wellness.com

Härmed ångrar jag/vi (*) köpet att följande varor (*)/tjänster (*)

Beställt den (*)/mottaget den (*)

Kundens(-ernas) namn

Kundens(-ernas) adress

Kundens(-ernas) underskrift (endast om meddelandet lämnas på papper)

Datum:

________________________________

(*) Vänligen korsa vad som inte är tillämpligt.

Magnetix Ångerrätt

På Magnetix Wellness vill vi att du är helt nöjd med ditt köp. Magnetix Wellness erbjuder dig en frivillig 30-dagars returgaranti, oavsett laglig rätt till återkallelse. Du kan returnera dina varor till Magnetix inom 30 dagar från mottagandet utan att ge någon anledning, förutsatt att de är kompletta, oanvända och oskadade.

Senast betraktad

Dina Magnetix fördelar

SNABB
LEVERANS

Beställ senast kl.12.00
Ditt paket är klart för leverans
samma dag

30 DAGAR
ÅNGERRÄTT

Övertyga dig om våra speciella produkter.

SÄKER OCH
TRYGG BETALNING

Välj mellan betalningsmetoderna: Paypal eller kreditkort!

Grusskarte

Hälsningskort och
presentförpackningar GRATIS

Hälsningskort och presentförpackningstjänst GRATIS