Snelle levering & GRATIS verzending afnam 45€
30 dagen recht van detour
GRATIS wenskaart en cadeaidoosje

Databeveiliging

Inhoud

 1. Verantwoordelijke instantie
 2. Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens
 3. Cookies
 4. Webanalyse
 5. Gebruik van Jetpack / ehem. Wordpress.com stats
 6. Beveiligde datatransmissie
 7. Recht van de betrokkene om informatie te verkrijgen
 8. Verwijdering of afscherming van gegevens
 9. Privacybeleid voor het gebruik van YouTube
 10. Gebruik van plug-ins voor sociale media
 11. Online Marketing
 12. Andere functies en aanbiedingen van onze website
 13. Wijziging van onze voorschriften inzake gegevensbescherming

Privacybeleid en toestemming voor het gebruik van gegevens op de website magnetix-wellness.com

Databescherming is een kwestie van vertrouwen en uw vertrouwen is belangrijk voor ons. Magnetix Wellness GmbH en haar partners respecteren uw privacy. De bescherming en het rechtmatig verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens is daarom voor ons een belangrijk punt van zorg. Om er zeker van te zijn dat u zich veilig voelt bij een bezoek aan onze website, houden wij ons strikt aan de wettelijke bepalingen bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens en willen wij u hier informeren over onze gegevensverzameling en het gebruik van gegevens.

U kunt dit document afdrukken of opslaan met behulp van de gebruikelijke functies van uw internetserviceprogramma (browser: meestal "Bestand" -> "Opslaan als"). U kunt dit document ook downloaden en archiveren in PDF-formaat door hier te klikken. Om het PDF bestand te openen heeft u het gratis programma Adobe Reader nodig (op www.adobe.de) of vergelijkbare programma's die het PDF formaat kunnen lezen.

Door in te stemmen met de volgende verklaring inzake gegevensbescherming stemt u in met het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens door Magnetix Wellness GmbH, Adam-Opel-Straße 7-11, 60386 Frankfurt am Main (hierna MAGNETIX) in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming en de volgende bepalingen.

1. Verantwoordelijke instantie

Verantwoordelijke acc. Artikel 4, lid 7, eerste volzin, sub f. EU-verordening algemene gegevensbescherming (AVG) is

Magnetix Wellness GmbH

Adam-Opel-Straße 7-11
60386 Frankfurt am Main
Telefax: +49 (0)69 255189 490
E-mail: privacy@magnetix.com

(zie ons Impressum). Onze functionaris voor gegevensbescherming (CTM-COM GmbH, Moritz Görmann, In Leppsteinswiesen 14, 64380 Roßdorf) is te bereiken op datenschutz@ctm-com.de of via +49 (0)6154 - 57605-111.

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

- recht op inzage,
- recht op correctie of verwijdering,
- recht op beperking van verwerking,
- het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking,
- het recht op gegevensportabiliteit.

U hebt ook het recht om ons te beklagen over de verwerking van uw persoonsgegevens door een toezichthoudende instantie voor gegevensbescherming.

2. Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens

2.1 Persoonlijke gegevens

Persoonsgegevens betreft informatie over de feitelijke of persoonlijke omstandigheden van een specifieke of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit omvat bijvoorbeeld uw naam, uw telefoonnummer, uw adres en alle inventarisgegevens die u opgeeft bij het registreren en aanmaken van uw klantaccount. Statistische gegevens die wij bijvoorbeeld verzamelen wanneer u onze webshop bezoekt en die niet direct met uw persoon in verband kunnen worden gebracht, zijn hier niet opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld statistieken over welke pagina's van onze shop populair zijn of hoeveel gebruikers bepaalde pagina's van de Magnetix Wellness GmbH shop bezoeken. Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor onze eigen reclamedoeleinden in de vorm van onze nieuwsbrief, mits u hier uitdrukkelijk mee heeft ingestemd.

Wanneer u contact met ons opneemt per e-mail of via een contactformulier, zullen de door u verstrekte gegevens (uw e-mailadres, uw naam en telefoonnummer indien van toepassing) door ons worden opgeslagen om uw vragen te beantwoorden. We verwijderen de gegevens die in deze context ontstaan wanneer de opslag niet langer nodig is, of we beperken de verwerking wanneer er wettelijke retentievereisten zijn.

Wanneer we op gecontracteerde serviceproviders vertrouwen voor afzonderlijke functies van ons aanbod of als wanneer wij uw gegevens voor reclamedoeleinden willen gebruiken, zullen we u hieronder in detail informeren over de verrichtingen in kwestie. Daarbij noemen we ook de opgegeven criteria voor de opslagduur.

2.2 Klantaccount

Voor elke klant die zich dienovereenkomstig registreert, maken wij een met een wachtwoord beveiligde directe toegang tot zijn opgeslagen gegevens aan (klantaccount). Hier kunt u uw ingevulde, openstaande en recent verzonden bestellingen bekijken en uw adresgegevens, bankgegevens en de nieuwsbrief beheren. Wanneer u zich registreert voor het gebruik van onze gepersonaliseerde diensten, worden enkele persoonlijke gegevens verzameld, zoals naam, adres, contact- en communicatiegegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres. U verbindt zich ertoe de persoonlijke toegangsgegevens vertrouwelijk te behandelen en niet toegankelijk te maken voor onbevoegde derden. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor misbruik van wachtwoorden, tenzij wij verantwoordelijk zijn voor dit misbruik.

2.3 Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens

Gegevensbescherming is erg belangrijk voor ons. Daarom houden wij ons bij de verzameling, verwerking en het gebruik van uw persoonsgebonden gegevens strikt aan de wettelijke bepalingen van de Duitse privacywet, de Duitse telemediawet en de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Wij verzamelen, bewaren en verwerken uw gegevens voor de volledige verwerking van uw aankoop, met inbegrip van eventuele latere garanties, voor onze diensten, in het bijzonder voor klantenservice of productevaluatie, technische administratie en onze eigen marketingdoeleinden. Uw persoonlijke gegevens worden alleen doorgegeven of op andere wijze gecommuniceerd aan derden als dit noodzakelijk is voor de contractverwerking of facturatie of als u hiervoor uw voorafgaande toestemming hebt gegeven. Zo ontvangen de door ons ingeschakelde dienstverleners (zoals transportbedrijven, logistieke bedrijven, banken) in het kader van de orderverwerking de benodigde gegevens hiervoor. De op deze wijze doorgegeven gegevens mogen door onze dienstverleners uitsluitend worden gebruikt voor de vervulling van hun taken. Elk ander gebruik van de informatie is niet toegestaan en zal niet worden gemaakt door de dienstverleners door ons gebruikt.

Voor uw bestelling hebben wij uw juiste naam, adres en betaalgegevens nodig. Wij hebben uw e-mailadres nodig om de ontvangst van uw bestelling te bevestigen en met u te communiceren. Dit gebruiken we ook voor uw identificatie (klantlogin). U ontvangt ook uw bestelling en verzendbevestiging via uw e-mailadres.

Uw persoonlijke gegevens worden gewist als er geen wettelijke opslagverplichtingen bestaan en als u een vordering tot verwijdering hebt ingesteld, als de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn opgeslagen of als de opslag ervan om andere wettelijke redenen ontoelaatbaar is.

2.4 Gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden

Naast het gebruik van persoonlijke gegevens, zoals beschreven in punt 2.3, zullen uw gegevens niet worden gebruikt voor reclamedoeleinden of worden doorgegeven aan derden voor dit doel. Hoe u gebruik kunt maken van ons nieuwsbriefaanbod, leest u in de volgende paragraaf.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens in hun geheel of voor individuele maatregelen zonder andere kosten dan de verzendkosten volgens de basistarieven. Om u uit te schrijven voor de nieuwsbrief kunt u de afmeldlink direct in de nieuwsbrief activeren of een informele e-mail sturen naar privacy@magnetix.com Houd er rekening mee dat de afmeldingse-mail moet worden verzonden vanaf het e-mailadres dat wordt gebruikt voor de nieuwsbrief.

2.4.1 Newsletter

Voor het versturen van de nieuwsbrief maken wij gebruik van de zogenaamde dubbele opt-in procedure, d.w.z. wij sturen u alleen een nieuwsbrief per e-mail als u ons vooraf uitdrukkelijk heeft bevestigd dat wij de nieuwsbriefdienst moeten activeren. Wij sturen u dan een notificatie-e-mail en vragen u te bevestigen dat u onze nieuwsbrief wilt ontvangen door te klikken op een link in deze e-mail.

Indien u op een later tijdstip geen nieuwsbrieven van ons wenst te ontvangen, kunt u hier te allen tijde bezwaar tegen maken zonder andere kosten dan de verzendkosten volgens de basistarieven. Een bericht in tekstvorm aan de onder punt 1 genoemde contactgegevens (bijvoorbeeld e-mail, fax, brief) volstaat hiervoor. Natuurlijk vindt u in elke nieuwsbrief ook een link om u af te melden.

2.5 Logbestanden

In het geval van louter informatief gebruik van de website, dat wil zeggen als u zich niet registreert of anderszins ons informatie verstrekt, verzamelen wij alleen de persoonlijke gegevens die uw browser naar onze server verzendt. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens, wat technisch noodzakelijk is voor ons om onze website te tonen en om de stabiliteit en veiligheid te waarborgen (wettelijke basis is artikel 6, lid 1, eerste volzin, sub f AVG):

- IP-adres
- Datum en tijdstip van het verzoek
- Tijdsverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
- Inhoud van de vereiste (concrete pagina)
- Toegangsstatus / HTTP-statuscode
- Elke verzonden hoeveelheid data
- Website waarvan het verzoek afkomstig is
- Browser
- Besturingssysteem en de interface
- Taal en versie van de browsersoftware.

Wij evalueren deze logbestanddatasets om ons aanbod en de Magnetix shop verder te verbeteren, gebruiksvriendelijker te maken, fouten sneller op te sporen en te corrigeren en servercapaciteiten te beheersen. Zo kan bijvoorbeeld worden gevolgd op welke momenten het gebruik van de Magnetix shop bijzonder populair is, zodat we het datavolume zo nodig kunnen verhogen om u de snelst mogelijke aankoop te garanderen. Bovendien kunnen we door het analyseren van de logbestanden eventuele fouten in de Magnetix shop sneller opsporen en corrigeren.

Bezwaar of herroeping van de verwerking van uw gegevens.

(1) Als u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens, kunt u deze op elk gewenst moment intrekken. Een dergelijke intrekking beïnvloedt de toelaatbaarheid van de verwerking van uw persoonlijke gegevens nadat u deze aan ons heeft verstrekt.

(2) Voor zover wij de verwerking van uw persoonlijke gegevens baseren op de belangenafweging, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking. Dit is het geval als met name de verwerking niet verplicht is om een contract met u te sluiten, dat we in beide gevallen beschrijven in de volgende beschrijving van de functies. In het geval van een dergelijk meningsverschil vragen wij u om uitleg over de redenen waarom wij uw persoonsgegevens niet zouden moeten verwerken zoals wij hebben gedaan. In het geval van uw gerechtvaardigde bezwaar, zullen wij de situatie onderzoeken en zullen we de verwerking van de gegevens stopzetten of aanpassen, of u op onze dwingende legitieme redenen wijzen waarop wij de verwerking voortzetten.

(3) Vanzelfsprekend kunt u op ieder moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor reclame- en gegevensanalysedoeleinden. Over uw advertentieconflict kunt u ons informeren via de volgende contactgegevens:

Magnetix Wellness GmbH

Adam-Opel-Straße 7-11
60386 Frankfurt am Main
Telefax: +49 (0)69 255189 490
E-Mail: privacy@magnetix.com

3. Cookies

Het accepteren van cookies is geen voorwaarde voor het bezoeken van onze website. Wij willen u er echter op wijzen dat het gebruik van de functionaliteit van het winkelmandje en het bestellen van producten alleen mogelijk zijn door het activeren van cookies.

3.1 Wat zijn cookies?

Cookies en Flash-cookies zijn kleine bestanden die worden opgeslagen op uw computer en die bepaalde instellingen en gegevens opslaan voor uitwisseling met ons systeem via uw browser. In principe zijn er 2 verschillende soorten cookies, zogenaamde sessiecookies, die worden verwijderd zodra u uw browser afsluit en tijdelijke/permanente cookies, die voor langere tijd of voor onbepaalde tijd op uw gegevensdrager worden opgeslagen. Deze opslag helpt ons om onze website en aanbiedingen voor u op de juiste manier te ontwerpen en vergemakkelijkt uw gebruik, bijvoorbeeld door bepaalde inzendingen door u zo op te slaan dat u deze niet voortdurend hoeft te herhalen.

3.2 Welke cookies gebruikt Magnetix?

De meeste cookies die wij gebruiken worden aan het einde van de browsersessie automatisch van uw harde schijf verwijderd (vandaar sessiecookies). Sessiecookies zijn bijvoorbeeld nodig om u de functie van uw winkelmandje op meerdere pagina's aan te bieden. Daarnaast maken we ook gebruik van cookies die op uw harde schijf blijven staan. Bij een volgend bezoek wordt dan automatisch herkend dat u al bij ons bent geweest en aan welke invoeren en instellingen u de voorkeur geeft. Deze tijdelijke of permanente cookies (levensduur 1 maand tot 10 jaar) worden op uw harde schijf opgeslagen en na de opgegeven tijd gewist. Deze cookies dienen met name om onze website gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Dankzij deze bestanden is het bijvoorbeeld mogelijk om op de site informatie weer te geven die specifiek op uw interesses is afgestemd. Het enige doel van deze cookies is om ons aanbod zo goed mogelijk aan te passen aan de wensen van uw klanten en om uw surfervaring bij ons zo comfortabel mogelijk te maken.

3.3 Welke data worden in cookies opgeslagen?

In de door Magnetix Wellness GmbH gebruikte cookies worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. De door ons gebruikte cookies zijn niet aan een bepaalde persoon toe te wijzen en dus ook niet aan u. Wanneer de cookie wordt geactiveerd, wordt er een identificatienummer aan toegekend. Het is niet mogelijk om uw persoonlijke gegevens aan dit identificatienummer te linken. Uw naam, IP-adres of soortgelijke gegevens die het mogelijk maken dat de cookie aan u wordt toegewezen, zullen op geen enkel moment worden gebruikt. Op basis van cookie-technologie ontvangen we alleen geanonimiseerde informatie, zoals welke pagina's van onze winkel zijn bezocht, welke producten zijn bekeken, etc.

3.4 Wat is onsite targeting?

Op de website van Magnetix Wellness GmbH worden gegevens verzameld op basis van cookie-technologie om onze reclame en het volledige online aanbod te optimaliseren. Deze gegevens worden niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren, maar worden uitsluitend gebruikt voor anonieme evaluatie van het gebruik van de homepage. Uw gegevens worden nooit gecombineerd met de door ons opgeslagen persoonlijke gegevens. Met deze technologie kunnen wij u reclame en/of speciale aanbiedingen en diensten aanbieden waarvan de inhoud gebaseerd is op de in het kader van de clickstream-analyse verkregen informatie (bijvoorbeeld reclame gericht op het feit dat in de afgelopen dagen alleen sportschoenen bekeken zijn). Ons doel is om ons online aanbod zo aantrekkelijk mogelijk voor u te maken en u te presenteren met reclame die overeenkomt met uw interessegebieden.

3.5 Re-targeting

Onze website maakt gebruik van zogenaamde re-targetingtechnologieën. Wij gebruiken deze technologieën om onze website voor u interessanter te maken. Deze technologie maakt het mogelijk om internetgebruikers die al geïnteresseerd zijn in onze winkel en onze producten aan te spreken met reclame op de websites van onze partners. We zijn ervan overtuigd dat de invoeging van gepersonaliseerde, interesse-gerelateerde reclame over het algemeen interessanter is voor internetgebruikers dan reclame die niet beschikt over een dergelijke persoonlijke verwijzing. De opname van dit reclamemateriaal op de pagina's van onze partners is gebaseerd op een cookie-technologie en een analyse van het eerdere gebruiksgedrag. Deze vorm van reclame is volledig anoniem. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen en er worden geen gebruikersprofielen met uw persoonlijke gegevens samengevoegd.

3.6 Hoe kan ik het opslaan van cookies voorkomen?

In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen met uw toestemming wordt geaccepteerd. Als u alleen de Magnetix-cookies wilt accepteren, maar niet de cookies van onze serviceproviders en -partners, kunt u in uw browser de instelling "Cookies van derden blokkeren" selecteren.

Meestal laat de helpfunctie in de menubalk van uw webbrowser u zien hoe u nieuwe cookies kunt weigeren en reeds ontvangen cookies kunt deactiveren.

Wij raden u aan om zich altijd volledig uit te loggen van gedeelde computers die zo zijn ingesteld dat cookies en flash-cookies worden geaccepteerd.

4. Webanalyse

Om ons aanbod continu te verbeteren en te optimaliseren maken we gebruik van zogenaamde tracking-technologieën. Hiervoor maken wij gebruik van de diensten van Google Analytics & Hotjar.

Privacybeleid voor het gebruik van Google Analytics

 1. Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen waarmee het gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Echter, in geval van activering van IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres vooraf door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren.
 2. Het IP-adres dat door Google Analytics wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics zal niet worden samengevoegd met andere gegevens die door Google worden verstrekt.
 3. U kunt de opslag van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet alle functies van deze website zo volledig mogelijk kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat de gegevens die zijn gegenereerd door de cookie en de gegevens gerelateerd aan uw gebruik van de website (incl. Uw IP-adres) naar Google worden verstuurd, ook kunt u voorkomen dat deze gegevens verwerkt worden door Google door de volgende browser plug-in te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.
 4. Deze website maakt gebruik van Google Analytics met de extensie "_anonymizeIp ()". Als gevolg hiervan worden IP-adressen ingekort verwerkt en kan een persoonsgebondenheid worden uitgesloten. Voor zover de gegevens die over u zijn verzameld een persoonlijke referentie krijgen, wordt dit onmiddellijk uitgesloten en worden de persoonlijke gegevens onmiddellijk verwijderd.
 5. We gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. Met de statistieken kunnen we ons aanbod verbeteren en het voor u als gebruiker interessanter maken. Voor de uitzonderlijke gevallen waarin persoonlijke informatie wordt overgedragen aan de VS, heeft Google zich aangemeld bij het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US Framework. De wettelijke basis voor het gebruik van Google Analytics is artikel 6, lid 1, eerste volzin, sub f AVG.
 6. Informatie van derden: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, fax: +353 (1) 436 1001. Gebruiksvoorwaarden: http://www.google.com/analytics/terms/en.html, Privacybeleid: http://www.google.com/intl/nl/analytics/learn/privacy.html en het Privacybeleid: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy.

Voor meer informatie over het gebruik van gebruikersgegevens in Google Analytics, raadpleegt u het Privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

Hotjar


Deze website gebruikt Hotjar, een analysesoftware van Hotjar Ltd. (“Hotjar”) (http://www.hotjar.com, 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta, Europe). Met Hotjar is het mogelijk om het gebruiksgedrag (klicks, muisbewegingen, scrollhoogte enz.) op onze website te meten en te analyseren. De informatie die hierbij door de “tracking code” en cookies ten aanzien van uw bezoek aan onze website worden gegenereerd, worden doorgegeven aan de Hotjar server in Ierland en daar opgeslagen.
De volgende informatie kan door uw apparatuur en uw browser worden geregistreerd:

 • Het IP-adres van uw apparatuur (verzameld en opgeslagen in een geanonimiseerd formaat)
 • Uw e-mailadres inclusief uw voor- en achternaam, voor zover u deze via onze website aan ons ter beschikking hebt gesteld
 • Beeldschermgrootte van uw apparatuur
 • Apparatuurtype en browserinformatie
 • Geografische positie (alleen het land)
 • De geprefereerde taal om onze website weer te geven
 • Log-data


De volgende gegevens worden automatisch door onze server aangemaakt wanneer Hotjar wordt gebruikt:

 • Gebruikmakend domein
 • Bezochte sites
 • Geografische positie (alleen het land)
 • De geprefereerde taal om onze website weer te geven
 • Datum en tijd, waarop de website werd opgeroepen


Hotjar zal deze informatie gebruiken om uw bezoek aan onze website te analyseren, berichten over het gebruik aan te maken evenals andere diensten te analyseren die betrekking hebben op het gebruik van de website en de internetanalyse van de website.

Hotjar gebruikt voor het leveren van zijn diensten ook dienstverleningen van derden, zoals bijvoorbeeld Google Analytics en Optimizely. Deze derde ondernemingen kunnen informatie die uw browser in het kader van het websitebezoek zendt, zoals bijvoorbeeld cookies of IP-aanvragen, opslaan. Voor nadere informatie hoe Google Analytics gegevens opslaan en gebruiken kunt u de betreffende privacybeschermingsverklaringen nalezen.

De cookies die Hotjar gebruikt hebben een verschillende “levensduur”. Sommige blijven tot maximaal 365 dagen bestaan, sommigen blijven alleen geldig tijdens het actuele bezoek.
U kunt het registreren van de gegevens door Hotjar voorkomen doordat u op de volgende link klikt en daar de instructies volgt: https://www.hotjar.com/opt-out

Gegevensverwerking

We zijn een contractuele gegevensverwerkingsovereenkomst aangegaan met Google en voldoen volledig aan de strenge eisen van de Nederlandse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics

5.Gebruik van Jetpack / ehem. Wordpress.com stats

 1. Deze website maakt gebruik van de webanalyseservice Jetpack (voorheen: WordPress.com-Stats) om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. Met de statistieken kunnen we ons aanbod verbeteren en het voor u als gebruiker interessanter maken. Daarnaast gebruiken we het systeem voor maatregelen om de beveiliging van de website te beschermen, bijvoorbeeld als detectie van aanvallen of virussen. Voor de uitzonderlijke gevallen waarin persoonsgegevens naar de VS worden verstuurd, heeft Automattic Inc. zich aangemeld bij het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov. De wettelijke basis voor het gebruik van Jetpack is artikel 6, lid 1 eerste volzin, sub f AVG.
 2. Voor deze evaluatie worden cookies (details in § 3) op uw computer opgeslagen. De op deze manier verzamelde informatie wordt opgeslagen op een server in de VS. Als u de opslag van cookies voorkomt, wijzen wij u erop dat u deze website mogelijk niet volledig kunt gebruiken. Het voorkomen van de opslag van cookies is mogelijk door dit in uw browser in te stellen of door te klikken op de knop “Click here to opt-out” op http://www.quantcast.com/opt-out.
 3. Deze website gebruikt Jetpack met een extensie, die het IP-adres verkort zodra deze wordt verzameld om een directe persoonlijke referentie uit te sluiten.
 4. Informatie van derden: Automattic Inc., 60 29th Street # 343, San Francisco, CA 94110-4929, VS, https://automattic.com/privacy en het technologiebedrijf van derden: Quantcast Inc., 201 3 St, Floor 2, San Francisco, CA 94103-3153, VS, https://www.quantcast.com/privacy.

6. Beveiligde datatransmissie

Uw persoonlijke gegevens worden veilig versleuteld verzonden. Dit geldt zowel voor uw bestelling als voor de klantenlogin. We gebruiken het SSL-coderingssysteem (Secure Socket Layer). Niemand kan absolute bescherming garanderen. Wij beschermen onze website en andere systemen echter door technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegden.

7. Recht van de betrokkene om informatie te verkrijgen

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben onze klanten onder andere recht op gratis informatie over hun opgeslagen gegevens, evenals, indien nodig, recht op correctie, blokkering of verwijdering van gegevens. Wij nemen de bescherming van uw gegevens zeer serieus. Om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens niet aan derden worden verstrekt, verzoeken wij u uw verzoek per e-mail of per post te sturen, waarbij u zich duidelijk dient te identificeren:

Magnetix Wellness GmbH

Adam-Opel-Straße 7-11
60386 Frankfurt am Main
Telefax: +49 (0)69 255189 490
E-Mail: privacy@magnetix.com

8. Verwijdering of afscherming van gegevens

Wij houden ons aan de principes van datavermijding en data-economie. Daarom slaan wij uw persoonsgegevens niet langer op dan nodig is om de hier genoemde doeleinden te bereiken of dan voorzien is in de verschillende bewaartermijnen waarin de wet voorziet. Na het betreffende doel of verstrijken van deze termijnen worden de betreffende gegevens routinematig en conform de wettelijke voorschriften geblokkeerd of gewist.

9. Privacybeleid voor het gebruik van YouTube

 1. We hebben YouTube-video's opgenomen in ons online aanbod, die zijn opgeslagen op http://www.YouTube.com en direct vanaf onze website kunnen worden afgespeeld. [Deze zijn allemaal opgenomen in de "uitgebreide privacy modus", d.w.z. dat u geen gegevens over uzelf als gebruiker naar YouTube overzet als u de video's niet afspeelt. Alleen wanneer u de video's afspeelt, worden de gegevens vermeld in paragraaf 2 verzonden. We hebben geen invloed op deze gegevensoverdracht.]
 2. Door de website te bezoeken, ontvangt YouTube de informatie dat u de bijbehorende subpagina van onze website heeft bezocht. Bovendien worden de gegevens vermeld onder §3 van deze verklaring verzonden. Dit gebeurt ongeacht of YouTube een gebruikersaccount biedt waarbij u bent aangemeld of dat er geen gebruikersaccount is. Wanneer u bent aangemeld bij Google, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account toegewezen. Als u uw profiel op YouTube niet wilt koppelen, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. YouTube slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor doeleinden van adverteren, marktonderzoek en/of aangepast ontwerp van haar website. Een dergelijke evaluatie wordt met name gedaan (zelfs voor gebruikers die niet zijn aangemeld) om passende advertenties te bieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over hun activiteiten op onze website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het maken van deze gebruikersprofielen, bezwaren kunt u direct richten aan YouTube.
 3. Zie het Privacybeleid voor meer informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door YouTube. U krijgt ook meer informatie over uw rechten en privacy instellingen: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonlijke gegevens ook in de VS en heeft zich aangemeld bij het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US Framework.

10. Gebruik van plug-ins voor sociale media

 1. We gebruiken momenteel de volgende plug-ins voor sociale media: Facebook, Google+, Twitter, Xing, T3N, LinkedIn, Flattr. We gebruiken de zogenaamde twee-klik-oplossing. Met andere woorden, wanneer u onze site bezoekt, worden er in eerste instantie geen persoonlijke gegevens doorgegeven aan de providers van de plug-ins. De aanbieder van de plug-in kan worden geïdentificeerd door de markering op het vak boven de beginletter of het logo. Wij bieden u de mogelijkheid om rechtstreeks met de aanbieder van de plug-in te communiceren via de knop. Alleen als u op het gemarkeerde veld klikt en deze activeert, ontvangt de plug-inprovider de informatie dat u toegang hebt gekregen tot de bijbehorende website van onze online service. Bovendien worden de gegevens die in §3 van deze verklaring worden vermeld, verzonden. In het geval van Facebook en Xing wordt het IP-adres volgens de respectieve providers in Duitsland onmiddellijk na de verzameling geanonimiseerd. Door de plug-in te activeren, worden persoonlijke gegevens verzonden aan de betreffende plug-inprovider en daar opgeslagen (bij Amerikaanse providers in de VS). Aangezien de plug-inprovider de gegevensverzameling uitvoert, met name via cookies, raden we aan dat u alle cookies verwijdert voordat u op het grijs gemaakte vak klikt via de beveiligingsinstellingen van uw browser.
 2. We hebben geen invloed op de verzamelde gegevens en gegevensverwerkingshandelingen, noch zijn we ons bewust van de volledige omvang van de gegevensverzameling, het doel van de verwerking, en de bewaartermijnen. We hebben ook geen informatie over het verwijderen van de gegevens die door de plug-inprovider zijn verzameld.
 3. De plug-inprovider slaat de gegevens die over u zijn verzameld op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor doeleinden van adverteren, marktonderzoek en/of websiteontwerp op maat. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (ook voor niet-ingelogde gebruikers) voor de presentatie van op behoeften gebaseerde advertenties en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de vorming van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact kunt opnemen met de betreffende plug-inprovider om deze uit te oefenen. Via de plug-ins bieden we u de mogelijkheid om te communiceren met de sociale netwerken en andere gebruikers, zodat we ons aanbod kunnen verbeteren en het voor u als gebruiker interessanter kunnen maken. De wettelijke basis voor het gebruik van de plug-ins is artikel 6, lid 1, eerste volzin, sub f AVG.
 4. De gegevensoverdracht vindt plaats ongeacht of u een account bij de plug-inprovider heeft en daar bent aangemeld. Als u bent aangemeld bij de plug-inprovider, worden uw gegevens die bij ons zijn verzameld rechtstreeks toegewezen aan uw bestaande account bij de plug-inprovider. Als u bijvoorbeeld de geactiveerde knop klikt en de pagina koppelt, slaat de plug-inprovider deze informatie ook op in uw gebruikersaccount en communiceert deze in het openbaar met uw contacten. We raden u aan om regelmatig uit te loggen na het gebruik van een sociaal netwerk, maar vooral voordat u de knop activeert, omdat anders uw profiel niet wordt toegewezen aan de plug-inprovider.
 5. Voor meer informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door de plug-inprovider, raadpleegt u de privacyverklaringen van deze providers, zoals hieronder beschreven. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en instellingsopties voor de bescherming van uw privacy.
 6.  Adressen van de respectieve plug-in providers en de URL met hun privacykennisgevingen:

  (1)    [Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php; meer informatie over de gegevensverzameling: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications evenals http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook heeft zich aangemeld bij het EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

  Facebook-fanpage
  • Op Facebook exploiteren wij via www.facebook.com/magnetix.wellness.deutschland/(a.u.b. link naar eigen fanpage) een eigen fanpage. De pagina en de technische functionaliteit wordt beschikbaar gesteld door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland.
  • De eigen verwerking van de persoonsgebonden gegevens op de Facebook-fanpage geschiedt op grond van ons rechtmatige belang conform art. 6 lid 1 letter f AVG om hier informatie beschikbaar te stellen over ons aanbod en met de hier actieve klanten, geïnteresseerden en gebruikers te communiceren. Bij het opvragen van de fanpage gelden de algemene voorwaarden en richtlijnen inzake gegevensverwerking van Facebook. Hierop hebben wij geen invloed. Hierbij kunnen gegevens ook buiten de Europese Unie worden verwerkt. De privacyrichtlijn van Facebook vindt u op https://www.facebook.com/about/privacy/update.
  • Facebook accepteert hierbij de primaire verantwoordelijkheid conform AVG voor de verwerking van Insights-gegevens en zal alle verplichtingen van de AVG met betrekking tot de verwerking van Insights-gegevens (o. a. artikel 12 en 13 AVG, artikel 15 tot 22 AVG en artikel 32 tot 34 AVG) vervullen. Bovendien zal Facebook de belangrijkste informatie van zijn Page Insights-aanvulling (oproepbaar via: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum) aan de betreffende personen beschikbaar stellen.
  • De toezichthouder voor gegevensbescherming van Facebook bereikt u via het contactformulier op https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970.

  (2)    Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de. Google heeft zich aangemeld bij het EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

  (3)    Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy. Twitter heeft zich aangemeld bij het EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

  (4)    Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, DE; http://www.xing.com/privacy.

  (5)    T3N, yeebase media GmbH, Kriegerstr. 40, 30161 Hannover, Deutschland; https://t3n.de/store/page/datenschutz.

  (6)    LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA; http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn heeft zich aangemeld bij het EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

  (7)    Flattr Network Ltd. op de tweede verdieping, White bear yard 114A, Clerkenwell Road, London, Middlesex, England, EC1R 5DF, Groot Brittannië; https://flattr. com/privacy.]

11. Online Marketing

Gebruik van Google Adwords Conversie

 1. We gebruiken het aanbod van Google Adwords om de aandacht te vestigen op onze aantrekkelijke aanbiedingen met behulp van reclamemiddelen (de zogenaamde Google Adwords) op externe webpagina's. Met betrekking tot de gegevens van de reclamecampagnes kunnen we bepalen hoe succesvol de individuele reclamemaatregelen zijn. We zijn geïnteresseerd in het tonen van advertenties die voor u interessant zijn, om onze website interessanter voor u te maken en om een eerlijke berekening van de advertentiekosten te realiseren.
 2. Dit advertentiemateriaal wordt door Google geleverd via zogenaamde "advertentieservers". Hiervoor gebruiken we advertentieservercookies die bepaalde prestatiestatistieken meten, zoals advertenties of klikken van gebruikers. Als u onze website bezoekt via een Google-advertentie, slaat Google Adwords een cookie op uw pc op. Deze cookies verliezen hun geldigheid meestal na 30 dagen en zijn niet bedoeld om u persoonlijk te identificeren. Deze cookie verzamelt over het algemeen de unieke cookie-ID, het aantal advertentievertoningen per plaatsing (frequentie), de laatste vertoning (relevant voor conversies na weergave) en de opt-outinformatie (markeert het feit dat de gebruiker niet meer geadresseerd wilt worden).
 3. 3) Met deze cookies kan Google uw internetbrowser herkennen. Als een gebruiker bepaalde pagina's van de website van een klant van AdWords bezoekt en de cookie die op zijn computer is opgeslagen niet is verlopen, kunnen Google en de klant detecteren dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar die pagina is omgeleid. Aan elke klant van AdWords is een andere cookie toegewezen. Cookies kunnen niet worden gevolgd via de websites van klanten van Adwords. Wij verzamelen en verwerken zelf geen persoonlijke gegevens in de bovengenoemde reclamemaatregelen. We ontvangen alleen statistische evaluaties van Google. Op basis van deze evaluaties kunnen we vaststellen welke van de gebruikte reclamemaatregelen bijzonder effectief zijn. We ontvangen geen verdere gegevens over het gebruik van het advertentiemateriaal, ook kunnen we gebruikers niet identificeren op basis van deze informatie.
 4. Door de gebruikte marketingtools stelt uw browser automatisch een directe verbinding met de Google-server tot stand. We hebben geen controle over de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die worden gegenereerd door het gebruik van deze tool door Google en informeren u daarom op basis van ons kennisniveau: door de integratie van AdWords-conversie ontvangt Google de informatie dat u op onze website bent geweest of op een advertentie van ons heeft geklikt. Als u bent geregistreerd bij een service van Google, kan Google het bezoek aan uw account koppelen. Zelfs als u niet bent geregistreerd bij Google of niet bent aangemeld, bestaat de kans dat de provider uw IP-adres zal vinden en zal opslaan.
 5. U kunt op verschillende manieren deelname aan dit trackingproces voorkomen: a) door uw browser-software dienovereenkomstig aan te passen. Zo voorkomt u dat u advertenties van derden ontvangt; b) door het deactiveren van cookies, indien u uw browser dusdanig instelt dat cookies van het domein "www.googleadservices.com" geblokkeerd worden. Op https://www.google.com/settings/ads, worden deze instellingen verwijderd als u uw cookies verwijdert; c) door de op interesses gebaseerde advertenties van de aanbieders die deel uitmaken van de zelfreguleringscampagne "About Ads" via de link http://www.aboutads.info/choices uit te schakelen, deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert; d) door permanente deactivering in uw browsers Firefox, Internet Explorer of Google Chrome via de link http://www.google.com/settings/ads/plugin. We wijzen u erop dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van dit aanbod volledig kunt gebruiken.
 6. De wettelijke basis voor het verwerken van uw gegevens is artikel 6, lid 1 eerste volzin, sub f AVG. Ga voor meer informatie over privacy van Google naar http://www.google.com/intl/en/policies/privacy en https://services.google.com/sitestats.html. U kunt ook de website van het Network Advertising Initiative (NAI) bezoeken op http://www.networkadvertising.org. Google heeft zich aangemeld bij het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US Framework.

Remarketing

Naast Adwords Conversion gebruiken we de Google-remarketingapplicatie. Dit is een proces waarmee we u graag opnieuw willen toespreken. Met deze applicatie kunt u onze advertenties zien na het bezoeken van onze website terwijl u het internet gebruikt. Dit gebeurt met behulp van cookies die zijn opgeslagen in uw browser, waardoor uw gebruiksgedrag bij het bezoeken van verschillende websites wordt vastgelegd en geëvalueerd door Google. Dit is hoe Google uw vorige bezoek aan onze website bepaalt. Een combinatie van de gegevens die tijdens de remarketing zijn verzameld met uw persoonlijke gegevens, die mogelijk door Google worden opgeslagen, gebeurt volgens Google niet. Volgens Google wordt pseudonimisering gebruikt in remarketing.

DoubleClick by Google

 1. Deze website gebruikt de online marketingtool DoubleClick by Google. DoubleClick gebruikt cookies om advertenties weer te geven die relevant zijn voor gebruikers, om campagneprestatierapporten te verbeteren of om te voorkomen dat een gebruiker dezelfde advertenties meerdere keren te zien krijgt. Google gebruikt een cookie-ID om te bepalen welke advertenties in welke browser worden weergegeven en kan voorkomen dat deze meerdere keren worden weergegeven. Daarnaast gebruikt DoubleClick cookie-ID's om conversies met betrekking tot advertentieverzoeken bij te houden. Bijvoorbeeld wanneer een gebruiker een DoubleClick-advertentie ziet en later naar de website van de adverteerder gaat met dezelfde browser en daar iets koopt. Volgens Google bevatten DoubleClick-cookies geen persoonlijk identificeerbare informatie.
 2. Door de gebruikte marketingtools stelt uw browser automatisch een directe verbinding tot stand met de Google-server. We hebben geen controle over de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die door het gebruik van deze tool door Google worden verzameld en daarom informeren we u naar beste weten: door DoubleClick op te nemen, ontvangt Google de informatie dat u het overeenkomstige gedeelte van onze website bezoekt of op een advertentie van ons heeft geklikt. Als u bent geregistreerd bij een service van Google, kan Google het bezoek aan uw account koppelen. Zelfs als u niet bent geregistreerd bij Google of niet bent aangemeld, bestaat de kans dat de provider uw IP-adres zal vinden en opslaan.
 3. U kunt op verschillende manieren deelname aan dit trackingproces voorkomen: a) door uw browser-software dienovereenkomstig aan te passen. Zo voorkomt u dat u advertenties van derden ontvangt; b) door het deactiveren van cookies, indien u uw browser dusdanig instelt dat cookies van het domein "www.googleadservices.com" geblokkeerd worden. Op https://www.google.com/settings/ads, worden deze instellingen verwijderd als u uw cookies verwijdert; c) door de op interesses gebaseerde advertenties van de aanbieders die deel uitmaken van de zelfreguleringscampagne "About Ads" via de link http://www.aboutads.info/choices uit te schakelen, deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert; d) door permanente deactivering in uw browsers Firefox, Internet Explorer of Google Chrome via de link http://www.google.com/settings/ads/plugin. We wijzen u erop dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van dit aanbod volledig kunt gebruiken.
 4. De wettelijke basis voor het verwerken van uw gegevens is artikel 6, lid 1 eerste volzin, sub f AVG. Ga voor meer informatie over privacy van Google naar http://www.google.com/intl/en/policies/privacy en https://services.google.com/sitestats.html. U kunt ook de website van het Network Advertising Initiative (NAI) bezoeken op http://www.networkadvertising.org. Google heeft zich aangemeld bij het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US Framework.

Facebook Custom Audiences

 1. De website maakt ook gebruik van de remarketingfunctie "Aangepaste doelgroepen" van Facebook Inc. ("Facebook"). Hierdoor kunnen gebruikers van de website op interesses gebaseerde advertenties weergeven ("Facebook Ads") als onderdeel van hun bezoek aan het sociale netwerk Facebook of andere websites die ook het proces gebruiken. We zijn geïnteresseerd in het tonen van advertenties die voor u interessant zijn om onze website interessanter voor u te maken.
 2. Door de gebruikte marketingtools stelt uw browser automatisch een directe verbinding tot stand met de Facebook-server. We hebben geen controle over de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die worden gegenereerd door het gebruik van deze tool door Facebook en informeren u daarom op basis van ons kennisniveau: Door de integratie van Facebook Custom Audiences ontvangt Facebook de informatie dat u op onze website bent geweest of op een bericht van ons heeft geklikt. Als u bent geregistreerd met een service van Facebook, kan Facebook het bezoek aan uw account toewijzen. Zelfs als u niet bent geregistreerd bij Facebook of niet bent aangemeld, bestaat de kans dat de provider uw IP-adres en andere identificerende functies zal vinden en opslaan.
 3. Het uitschakelen van de "Facebook Custom Audiences" -functie is beschikbaar voor ingelogde gebruikers op https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_.
 4. De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is artikel 6, lid 1, eerste volzin, sub f AVG. Ga naar https://www.facebook.com/about/privacy voor meer informatie over het verwerken van gegevens via Facebook.

A/B testen

 1. Deze website voert gebruikersgedragsanalyse uit door middel van zogenaamde A/B-testen. Daarbij tonen wij u onze websites met enigszins gevarieerde inhoud, afhankelijk van een profieltoewijzing. Dit stelt ons in staat om ons aanbod te analyseren, het regelmatig te verbeteren en het voor u als gebruiker interessanter te maken. De wettelijke basis voor A/B-tests is artikel 6, lid 1, eerste volzin, sub f AVG.
 2. Voor deze evaluatie worden cookies (details in §3) op uw computer opgeslagen. De verantwoordelijke slaat de verzamelde informatie exclusief op zijn server op in [Duitsland]. U kunt de evaluatie voorkomen door bestaande cookies te verwijderen en de opslag van cookies te voorkomen. Als u de opslag van cookies voorkomt, wijzen wij u erop dat u onze website mogelijk niet volledig kunt gebruiken. Het voorkomen van de opslag van cookies is mogelijk via de instelling in uw browser. Het voorkomen van het gebruik van A/B-tests is mogelijk door [het volgende vinkje te verwijderen om de opt-out plug-in in te schakelen:].
 3. Voordat de analyses worden uitgevoerd, worden de IP-adressen in verkorte vorm verwerkt, wat betekent dat directe persoonlijke referentie kan worden uitgesloten. Het IP-adres dat door uw browser wordt verstrekt, wordt niet samengevoegd met andere door ons verzamelde gegevens.
 4. De dienstverlener van de analyse is [...]. Gegevensbeschermingsinformatie van derden is te vinden op [...].

12. Andere functies en aanbiedingen van onze website

1)    Naast een puur informatief gebruik van onze website, bieden wij verschillende diensten waar u, indien gewenst, gebruik van kunt maken. Hiervoor moet u doorgaans aanvullende persoonsgebonden gegevens opgeven die wij gebruiken voor het leveren van de desbetreffende dienst en waarvoor de eerder genoemde richtlijnen voor de gegevensverwerking gelden.

2)    Deels maken wij voor de verwerking van uw gegevens gebruik van externe dienstverleners. Deze werden door ons zorgvuldig geselecteerd en gemachtigd, zijn gebonden aan onze instructies en worden regelmatig gecontroleerd.

3)    Daarnaast kunnen wij uw persoonsgebonden gegevens aan derden doorgeven wanneer acties, prijsvragen, contracten of dergelijke door ons gezamenlijk met partners worden aangeboden. Aanvullende informatie hierover wordt gegeven bij het doorgeven van uw persoonsgebonden gegevens of vindt u hieronder in de omschrijving van het aanbod.

4)    Voor zover onze dienstverleners of partners zijn gevestigd in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER), informeren wij u over de gevolgen van dit gegeven in de omschrijving van het aanbod.

Live chat

Deze website maakt gebruik van de app “drift.com” om een live chat aan de bezoekers van de website aan te kunnen bieden.

Wanneer u gegevens opgeeft om contact op te nemen (bijv. naam, e-mailadres), worden deze op de servers van drift.com in de VS opgeslagen. Daarnaast kan het ook zo zijn dat wij aanvullende persoonsgebonden gegevens opslaan die voortkomen uit de chat-communicatie (rechtsgrondslag is art. 6 lid. 1 eerste zin letter f AVG).

De binnen dit kader beschikbaar komende gegevens verwijderen wij nadat de opslag niet meer is vereist, of wij beperken de verwerking ingeval er sprake is van een wettelijke bewaarplicht.

drift.com beschikt over een certificering conform het “EU-US-Privacy-Shield”. Het “Privacy-Shield” is een overeenkomst tussen de Europese Unie (EU) en de VS dat de naleving van de Europese standaarden voor gegevensbescherming binnen de VS moet waarborgen.

https://www.privacyshield.gov/participant_search

Meer informatie vindt u in de privacyverklaring van drift.com op:

https://www.drift.com/privacy-policy/

Uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens is vereist, zodat wij contact met u kunnen opnemen. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment weer herroepen. Uw herroeping kunt u sturen naar rivacy@magnetix.com.

Afsluiting van een data-processing-agreement  

Wij hebben een zogenoemd “data-processing-agreement” met drift.com afgesloten waarin wij drift.com ertoe verplichten de gegevens van onze klanten te beschermen en deze niet aan derden door te geven 

Aanbevelingsprogramma

Deze website maakt gebruik van de tool “Referral Candy” (Anafore Pte. Ltd) voor het uitvoeren van een aanbevelingsprogramma. De rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 par. 1 letter F AVG.

Hierbij worden de volgende gegevens verzameld:

-       E-mailadres

-       Naam (optioneel)

Meer informatie vindt u in de privacyverklaring van Referral Candy op:

https://www.referralcandy.com/privacy/

De binnen dit kader beschikbaar komende gegevens verwijderen wij na 6 maanden, nadat de opslag niet meer is vereist, of wij beperken de verwerking ingeval er sprake is van een wettelijke bewaarplicht.

Voor zover u een toestemming voor de verwerking van uw persoonsgebonden gegevens hebt afgegeven, kunt u deze op elk gewenst moment herroepen. Uw herroeping kunt u sturen naar privacy@magnetix.com.

 

Uw gegevens worden aan de servers van https://aws.amazon.com, USA, doorgegeven voor de uitvoering van een aanbevelingsprogramma. Voor de overdracht van uw persoonsgebonden gegevens hebben wij (Magnetix) met Referral Candy (Anafore Pte. Ltd) formele contractuele overeenkomsten gesloten. Op verzoek ontvangt u een kopie van de hiervoor afgesloten Europese standaardclausules. Stuur uw aanvraag naar het volgende e-mailadres: privacy@magnetix.com.

 

13. Wijziging van onze voorschriften inzake gegevensbescherming

Wij behouden ons het recht voor om deze verklaring van gegevensbescherming af en toe aan te passen zodat deze altijd voldoet aan de huidige wettelijke vereisten of om wijzigingen aan onze diensten aan te brengen in de verklaring van gegevensbescherming, bijvoorbeeld bij de introductie van nieuwe diensten. De nieuwe privacyverklaring geldt dan voor uw volgende bezoek.

Laatst bekeken

Jouw Magnetix-Voordelen

SNELLE LEVERING &
GRATIS VERZENDING

Bestellingen tot 12.00 uur
zijn dezelfde dag nog klaar voor verzending!

30 DAGEN
RECHT VAN RETOUR

Overtuig jezelf van onze speciale producten.

BETALINGSMOGELIJKHEDEN

Kies tussen de betalingsmogelijkheden: iDEAL, Paypal, creditcard of vooruitbetaling!

Grusskarte

GRATIS WENSKAART en
CADEAIDOOSJE

Gratis Gift wraping- en wenskaart voor uw bestelling