Snelle levering & GRATIS verzending afnam 45€
30 dagen recht van detour
GRATIS wenskaart en cadeaidoosje

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN


§ 1. Toepassingsgebied 
§ 2. Verdragspartners 
§ 3. Sluiting van de overeenkomst 
§ 4. Recht van teruggave 
§ 5. Prijzen 
§ 6. Verzenden 
§ 7. Levering 
§ 8. Eigendomsvoorbehoud 
§ 9. Aansprakelijkheid 
§ 10. Gegevensbescherming 
§ 11. Slotbepalingen 


§ 1. Toepassingsgebied 

Voor alle zakelijke betrekkingen tussen Magnetix Wellness GmbH, 
hierna Magnetix genoemd, en de besteller gelden op het tijdstip 
van bestellen uitsluitend die onderstaande algemene verkoopsvoorwaarden. 
Andere voorwaarden worden door ons niet erkend, tenzij er vooraf 
schriftelijk toestemming is gegeven.§ 2. Verdragspartners 

Magnetix sluit uitsluitend overeenkomsten betreffende levering van goederen met 
1. Onbeperkt, handelingsbekwame en natuurlijke personen, van 18 jaar of ouder of 
2. juridische personen af. 
De besteller verklaart door het insturen van zijn bestelling hieraan te voldoen.§ 3. Sluiting van de overeenkomst 

De bestelling van de klant bij Magnetix is een aanvraag aan ons voor het afsluiten 
van een koop-contract. Wij bevestigen de ontvangst van uw bestelling door het 
versturen van een e-mail naar de door u op het bestelformulier aangegeven 
e-mailadres. In deze mail worden nogmaals de bestelde artikelen, de prijzen,
aankoopprijs, verpakking- en transportkosten en het totale bedrag van de
bestelling vermeld. Het koopcontract komt pas tot stand als de bestelde 
artikelen binnen vijf werkdagen is verzonden.§ 4. Recht van teruggave 

U kunt de ontvangen waar zonder opgaaf van reden binnen twee weken terug 
sturen. Deze termijn begint op het moment dat u de waar ontvangt en deze 
instructies volgt. Bij tijdige terug zenden van de waar kunt u gebruik 
maken van het recht van teruggave. Terug sturen naar: 
 
Magnetix Wellness GmbH
Adam-Opel-Straße 7-11
60386 Frankfurt


§ 5. Prijzen
De prijzen van de aangeboden artikelen zijn, afhankelijk van het land van levering,
in euro’s, Amerikaanse dollars, Britse ponden of Zwitserse franken en gelden per 
artikel. De prijs op het moment van bestellen, zoals ze op onze internet pagina’s 
staan vermeld zijn bindend. De prijzen vanaf ons magazijn zijn inclusief de wettelijke 
belasting en exclusief de kosten voor verpakking en verzending.§ 6. Verzenden 

Voor de levering naar Nederland en Belgie worden geen verzendkosten gerekend. De levering vindt plaats van maandag tot en met vrijdag.

Indien er een onjuist verzendadres is opgegeven behouden wij ons het recht voor,
de kosten bij terugzending van het pakket en eventuele meerkosten aan u door te
berekenen. Hetzelfde geldt bij weigering van het pakket.§ 7. Levering 

De pakketten worden van maandag t/m vrijdag aangeboden aan de expediteur. 
Indien u een afwijkend afleveradres heeft dan het rekeningsadres wilt u dat dan 
a.u.b. al aangeven bij de bestelling. 
Controleer direct bij ontvangst, of de pakketten onbeschadigd zijn. Laat bij 
beschadiging de bezorger een aantekening maken, check of de levering 
compleet is en neem aansluitend contact met ons op. 
De aanspraak op garantie komt hierdoor niet in gevaar§ 8. Eigendomsvoorbehoud 

Magnetix behoud zich het eigendomsrecht voor van alle waar, die door haar aan 
een koper geleverd worden, tot de volledige betaling is ontvangen van de 
aankoopprijs en alle verzendkosten. Bij levering aan derden onder eigendomsvoorbehoud 
zal de koper op het eigendom van Magnetix wijzen en dit direct meedelen. Indien 
de koper zijn betalingsverplichtingen niet nakomt of zich niet houdt aan de vastgelegde 
verplichtingen betreffende de koopovereenkomst heeft Magnetix het recht, in 
overeenstemming met §§ 323, 440 BGB afstand te doen van het verdrag en de goederen 
onderworpen aan het eigendomsvoorbehoud terug te verlangen of eventueel af te wijken 
van de uitgave aanspraak van de koper tegen derden te verlangen 
Magnetix garandeert, dat de geleverde producten op het moment van levering vrij van 
gebreken zijn. Voor alle gedurende de wettelijke garantietermijn optredende gebreken 
van de waar gelden afhankelijk van uw keuze de wettelijke aanspraak op vervanging van 
nieuwe waar of reparatie daarvan alsook - volgens de wettelijke voorwaarden - de 
verdere aanspraak op reductie of afstand zoals er daarnaast recht op schadevergoeding 
bestaat, inclusief het vervangen van de schade in plaats van de vervanging van de waar 
en mede vergoeding van de gerelateerde kosten.§ 9. Aansprakelijkheid 

Magnetix is alleen aansprakelijk, indien haar, een wettelijke vertegenwoordiger of een 
agent opzet of grote nalatigheid na te wijzen is. 
Deze aanbieding en de daarin opgenomen beschrijvingen en aangegeven prijzen zijn door 
ons met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks zijn wij niet aansprakelijk 
voor eventuele drukfouten, veranderingen of voor het niet kunnen leveren van alle 
producten tijdens de looptijd van de catalogus.§ 10. Gegevensbescherming 

Magnetix is verplicht de gegevens van klanten (naam, adres, wijze van betalen) 
uitsluitend te gebruiken voor de afwikkeling van de binnengekomen koopovereenkomsten 
als klanteninformatie en elektronisch op te slaan. Het doorgeven van klantgegevens 
vindt uitsluitend plaats aan derden (bijv. de pakketdienst of de bankinstelling) 
met het doel de overeenkomst af te handelen. Zodra hieraan voldaan is en het doel 
van het bewaren van de klantgegevens daarmee is vervallen heeft u het recht de van 
uw persoon opgeslagen gegevens uit ons systeem te laten verwijderen of te wijzigen. 
Magnetix zal alle juridische vereisten betreffende gegevensbescherming, in het 
bijzonder de doelstelling van de teledienst gegevensbescherming
(Teledienstedatenschutzgesetzes TDG), in acht nemen. De klant geeft toestemming 
voor het opslaan en het doorgeven van zijn persoonsgegevens voor het boven 
omschreven doel. § 11. Slotbepalingen 

Op de rechtsverhoudingen tussen Magnetix en de koper alsook op de respectievelijke 
algemene verkoopsvoorwaarden is het Duitse recht van toepassing. Gerechtshof voor 
beide onderdelen is - zover wettelijk toegestaan - Frankfurt am Main. Indien de klant
consument is en deze geen vaste verblijfplaats heeft in de Europese Unie, dan is 
tevens Frankfurt am Main gerechtshof 
Indien consumenten binnen de Europese Unie wonen mag ook het gerechtshof in de 
woonplaats van de eindgebruiker toegepast worden, voor zover het om dwingende 
consumentenjuridische bepalingen gaat. De kleuren van de op het internet getoonde 
producten kunnen door verschillende oorzaken (monitor instelling, kwaliteit van 
de grafische kaart e.d.) afwijken van het origineel. Mocht één van de bovengenoemde 
bepalingen ongeldig zijn of worden, dan staat dit los van de geldigheid van de 
overige bepalingen.
Laatst bekeken

Jouw Magnetix-Voordelen

SNELLE LEVERING &
GRATIS VERZENDING

Bestellingen tot 12.00 uur
zijn dezelfde dag nog klaar voor verzending!

30 DAGEN
RECHT VAN RETOUR

Overtuig jezelf van onze speciale producten.

BETALINGSMOGELIJKHEDEN

Kies tussen de betalingsmogelijkheden: iDEAL, Paypal, creditcard of vooruitbetaling!

Grusskarte

GRATIS WENSKAART en
CADEAIDOOSJE

Gratis Gift wraping- en wenskaart voor uw bestelling